Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
NES

Om oss

Nackas kommunala skolor och förskolor

Vi är en av de främsta skolkommunerna med utbildning från förskolan till skola och gymnasium som når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare.
Nackas kommunala skolor och förskolor är en lärande organisation med utvecklande utbyte mellan våra 2600 medarbetare fördelade på 2 gymnasium, 22 grundskolor och 39 förskolor. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet. Barn och elevhälsan ingår i vår organisation och är nära knuten till verksamheten.

Så här säger Produktionsdirektör Einar Fransson om att vi anordnar NES för andra gången:

"Vi är en av Sveriges bästa skolhuvudmän och har en enorm samlad kompetens, men den ska inte vara instängd i enskilda klassrum eller förskoleavdelningar utan delas med varandra så att vi kan förbättras tillsammans."

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nackas kommunala skolors hemsida: www.nacka.se/nks

Projektorganisation NES
Beställare: Einar Fransson, produktionsdirektör Välfärd Skola
Projektägare: Lars Ekelöw, digitaliseringsstrateg
Projektledare: Lisen Bolander, Daniel Eklund, Marta Espinoza, Gunbritt Seffer, projektledare Digital Kompetens

Sidan uppdaterades: