Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stora Ateljén

En plats för fördjupning

Till Condorens förskolor hör också Stora Ateljén. Den finns på Kristallens förskola och utanför finns en trädgård med växthus och rum för lek. Hit kommer barn både från förskolan Optimus och Kristallens förskola och här arbetar ateljéristan Mimmi Adolfsson.

Ateljén är en lugn plats för tankar och funderingar. Här möts naturvetenskap, matematik, analog och digital teknik, språk, konst och kreativitet som tillsammans bildar en fördjupning i de projekt som barnen arbetar med. När vi fördjupar oss innebär det att vi stannar upp, tränar vårt öga och ser på vad det är vi egentligen ser.

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande

Konstnärliga uttrycksätt

I ateljén använder vi det skapade arbetet för att gestalta hur vi ser på sammanhangen kring de fenomen i omvärlden som vi tittar närmare på. Att ge barnen möjlighet att uttrycka sig i nya estetiska språk och konstnärliga uttryckssätt i en liten grupp, att stilla betrakta något, att träna på att titta noga och att lyssna till hur andra ser på världen är en av ateljéns huvuduppgifter. Arbetet i ateljén knyter också an till det som sker runt omkring oss. Tillsammans besöker vi konsthallar, museer och andra arenor som kan vidga vår syn på världen och det vi undersöker.

Möten med nya material

Ateljén är inbjudande och lockande och ger barnen stor materialkunskap. Tillsammans undersöker vi materialen och ser hur de beter sig. Några exempel på de material som finns i ateljén är: flytande tusch, flera olika typer av akvarellfärger, grafit och blyerts, täckfärg, karamellfärg, marmoreringsfärg, oljepastellkrita, torrpastellkritor, fiberpennor, akrylfärg. I ateljén finns också många olika typer av papper, tyger, tapeter, återvinningsmaterial m.m. Vi arbetar också med digitala verktyg i vårt utforskande till exempel lärplatta, projektor och 3D-skrivare.

Sidan uppdaterades: