Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Optimus förskola

Barn och vårdnadshavare

Samverkan mellan förskola och hem

Vi strävar efter att förena barnets livsvärldar så att de bildar ett meningsfullt sammanhang för barnet. Därför erbjuder vi, under barnets utbildning, flera olka sätt att samverka som alla syftar till barnets bästa.

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

För att framtiden ska bli hållbar behöver vi skapa relationer som främjar samarbete och gemenskap. Förskolan är en plats där många människor möts och tillsammans med barnets hem är vi delar av den gemenskap som kallas närsamhälle. Som familj hos Condorens förskolor är ni välkomna att delta i flera olika typer av evenemang där ni möter andra familjer tex vernissage, bokbytardag och konst-eftermiddagar.

Daglig kontakt vid hämtning och lämning

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och delaktig och den dagliga kontakten är en viktig del i samarbetet kring ditt barns utveckling. Vi vill gärna ta del av händelser från barnets vardag utanför förskolan och vi delar i vår tur gärna med oss av vad som hänt under dagen.

Vid hämtning och lämning finns det utrymme för ett kortare samtal, om du vill ha ett enskilt längre samtal finns det alltid möjlighet att boka in en tid med någon av ditt barns pedagoger.

Du alltid välkommen in på avdelningen för att ta del av väggdokumentationer och läsa i projektpärmen där vi samlar pedagogisk dokumentation från det projekt barnen fördjupar sig i.

InfoMentor

På lärplattformen InfoMentor kan du läsa om och se bilder från avdelningen som ditt barn går på. Här får du även information om aktuella händelser på förskolan och månadsbrev . På Infomentor registrerar du även vilka tider barnet ska vara på förskolan och anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet.

Informationsmöte för vårdnadshavare

En gång per år träffas alla vårdnadshavare och pedagoger på ditt barns avdelning för ett föräldramöte. Då brukar vi berätta om hur läroplanens mål tolkas av oss och visa exempel på hur vi utformar utbildningen och undervisningen. Vi berättar också om vår värdegrund och vårt likabehandlingsarbete. Du får möjlighet att ställa frågor och det här är också ett tillfälle för dig att i lugn och ro se barnets lärmiljö och träffa andra vårdnadshavare.

Sidan uppdaterades: