Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidshemmet

På fritids ger vi barnen möjlighet att prova aktiviteter som främjar den sociala kompetensen. Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla för att få trygga barn som vågar ta ansvar för sig själva och för andra.

Efter skoldagens slut så går de flesta av våra elever på fritids och ibland tillsammans med grundskolans elever. Där arbetar pedagoger och elevassistenter både från den anpassade grundskolan och Sickla skola. Vi har också en mindre fritidsavdelning kvar på den anpassade grundskolan för de av våra elever som behöver den lilla gruppens sammanhang och en tätare vuxennärvaro, även under fritidstid. Alla våra fritidsavdelningar leds av utbildade fritidspedagoger.

Den undervisning som sker i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som verksamheten på fritidshemmet ska kännas rolig och meningsfull. Undervisningen har sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Pedagogerna ser också till att eleverna utmanas till att våga prova nya aktiviteter och möta nya kunskaper och erfarenheter.

Fritidshemmet arbetar även för att ge samtliga elever möjlighet att utveckla rörelseglädje och ett intresse för att vara fysiskt aktiva utifrån den enskilda individens möjligheter och förmågor. Vi vill ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga.

På fritidshemmet ges eleverna möjlighet att utveckla sin identitet, kreativitet och förmåga att samarbeta med andra för att på så sätt bygga upp tilltro till sin egen förmåga. Eleverna får även möjlighet till rekreation och vila för sin hälsa och välbefinnande.

Tillhörighet, trivsel och trygghet är viktiga faktorer i verksamheten och vi arbetar aktivt för att samtliga elever får möjlighet att skapa goda kamratrelationer.

Utemiljön på Sickla anpassade grundskola skapar inspiration och utrymme till lek och kreativitet, något som bidrar till det så viktiga identitetsskapandet. Den variationsrika skolgården utgör en fin arena som bidrar till inkludering, gemenskap och glädje. Under kalla vintrar erbjuder vi skridskoåkning på såväl raster som under fritidsverksamhet. Under ekarna organiserar vi aktiviteter och lekar och i fritidsboden kan eleverna låna många olika utomhusleksaker.

Vi gör också ofta utflykter i närområdet och upptäcker både natur och lekparker.

Drakflyg.JPG

Känslan av gemenskap genomsyrar Sickla anpassade grundskola och Sickla skola, detta är grunden för trygghet. Gemenskapen syns bland annat i de olika traditioner som skapats genom åren. Traditioner och stunder som vi gärna lyfter i sammanhanget är bland andra Fritidshemmens dag, Spökvandring som sker under Halloween, Drakflygning i Hammarbybacken och Barnboksveckan/Bokbytardagen.

Sickla anpassade skolas fritidshem är öppet kl. 07.00 – 18.00. Fritids är öppet alla vardagar under året utom då det är sommarstängt och under de gemensamma studie- och planeringsdagar som förekommer.

Sidan uppdaterades: