Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta, juni 2020

Information till vårdnadshavare gällande Älta Rektorsområde

Välfärd skola är organisationen för alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium i Nacka kommun. Denna verksamhet leds av produktionsdirektör tillika skolchef Einar Fransson. Från och med kommande läsår bildas Rektorsområden (RO) inom Välfärd skola vilket innebär att flera förskolor och skolor går samman i ett gemensamt rektorsområde. Verksamheten inom respektive RO kommer ledas av en strategisk rektor och skolledningen på respektive enhet kommer därför att förändras utifrån detta.

Att vara del i ett större sammanhang stärker våra förskolor och skolor på flera sätt. Vi kommer i än högre grad kunna sätta verkligt fokus på lärandet och erbjuda en undervisning och omsorg som ger maximal utveckling för alla barn och elever varje dag. Förändringen innebär också att vi får verksamhet från förskola till årskurs nio under samma paraply vilket kan underlätta vid övergångar mellan olika skolformer och årkurser. Allt för våra barns och elevers bästa!

I och med den här förändringen får våra lärare och pedagoger fler kollegor att nätverka och dela kunskap med och därmed större förutsättningar att utvecklas i sitt yrke. Dessutom får vi en rektor som blir strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet vilket kommer gynna likvärdigheten och löpa som en gemensam tråd mellan alla verksamheter.

Den dagliga och operativa verksamheten på våra skolor och förskolor kommer respektive lokala skolledning att ansvara för. Det betyder att du som är vårdnadshavare i första hand kommer ha kontakt med den biträdande rektorn på ditt barns skola eller förskola. Förändringen påverkar inte valet av skola och barnomsorg utan man väljer även fortsättningsvis en specifik förskola eller skola.

Organisationen tar form under hösten

Från höstterminen 2020 bildas Älta rektorsområde. Följande skolor och förskolor ingår därmed i samma organisation:

Stavsborgsskolan
Sigfridsborgs skola
Älta skola
Kolarängens förskola
Solängens förskola
Älta gårds förskola
Bäckalidens förskola
Svanhöjdens förskola
Ältadalens förskola

Strategisk rektor för Älta Rektorsområde blir Anne Sjö. Anne har tidigare arbetat som rektor för Sigfridsborgs skolenhet och har lång erfarenhet av rektorsarbetet som strategisk ledare och operativ ledare. Hon kommer att ansvara för att organisera verksamheten på bästa sätt för att nå målen med förändringen.

Nuvarande skolledning

Inför hösten kommer därmed jag, Åsa Gustafsson, att sluta som rektor på Stavsborgsskolan. Jag har fått uppdraget som strategisk rektor för det blivande rektorsområdet Järlahöjden. I och med detta kommer även Maria Beck-Friis, biträdande rektor, att flytta över till Järlahöjdens rektorsområde under det kommande läsåret.

Vår ambition är att den här förändringen ska ske så smidigt som möjligt, det innebär att både Maria och jag kommer att vara kvar på Stavsborgsskolan under hösten för en övergångsperiod i syfte att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att skapa en bra arbetsplats för både elever och medarbetare.

Med vänliga hälsningar

Åsa Gustafsson
Rektor
Stavsborgsskolan

Sidan uppdaterades: