Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Välkommen till Stavsborgsskolan – Ältas F-9 skola med en helhetssyn från förskoleklass till årskurs 9 Kunskap, trygghet och trivsel

Stavsborgsskolan är en F-9 skola med värme och kompetens där elever och medarbetare känner trygghet och trivs, en förutsättning för goda elevresultat och en arbetsplats med bra arbetsmiljö.

Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet från den spännande starten i förskoleklass, via det första betyget i år 6 till slutbetyget i år 9. Stavsborgsskolans verksamhet bygger på goda kontakter med er föräldrar.

I vårt dagliga arbete är det viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra. Trygghetsarbetet är basen för vår verksamhet och vi är stolta över att se mötet mellan de yngsta och äldsta eleverna, det är ett kvitto på den fina värme som finns på Stavsborgsskolan.

Skolan genomsyras av fina och respektfulla möten mellan vuxna och elever. I lärandet bygger vi en undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna vill att eleverna ska lyckas och gör sitt yttersta för att möta varje individs behov och förutsättningar. Våra pedagoger och lärare har hög ämneskompetens och höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha med sig alla de baskunskaper de behöver för ett livslångt lärande.

Skolan är vackert belägen nära Ältasjön, idrottsplats och strövområden som inbjuder till fina aktiviteter utomhus.

Vi skapar framtid genom kunskap, trygghet och trivsel!

Vår värdegrund

Kunskap, trygghet och trivsel

På Stavsborgsskolan ska varje elev känna sig trygg och respekterad. Var och en ska bemötas utifrån allas lika värde och lika rättigheter och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Var och en ska behandlas med respekt och tillit.

• Alla elever ska få med sig nödvändiga kunskaper för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
• Alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan.

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Om oss - Stavsborgsskolan

Sidan uppdaterades: