Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidshemmens dag

Under gårdagen firade vi Fritidshemmens dag med många aktiviteter och öppet hus för alla vårdnadshavare.

Igår firade vi Fritidshemmets dag. Syftet var att skapa glädje för eleverna och uppmärksamma fritidshemmets pedagogiska verksamhet och det viktiga arbete som fritidshemmen gör. Vi firande med picknick, tipspromenad och Småstjärnorna.

Fritidshemmets verksamhet uppkom i slutet av 1800-talet och benämndes då som arbetsstugor. Syftet var då att fostra barn genom arbete. Det fanns även en pedagogisk tanke som skulle ge barnen bättre förutsättningar att klara skolarbetet. Därefter uppkom benämningen eftermiddagsstugorna, där fokus var rekreation men även läxläsning. Dagens fritidshem ingår nu i skolväsendet och har ett eget kapitel i Skollagen och därmed ett förtydligat uppdrag (Skolverket, 2011).

Skolverket (2022) skriver att ”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter”.

Sidan uppdaterades: