Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Älta IF och Stavsborgsskolan gör ett gemensamt värdegrundsarbete

Älta IF och Stavsborgsskolan gör ett gemensamt värdegrundsarbete och i samband med det bjuder Älta IF ledare och Stavsborgsskolans personal på en föreläsning med Normbollens grundare Charlotte Ovefelt.

Om Charlotte och Normbollen

Charlotte Ovefelt har lång erfarenhet av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Hon har arbetat många år inom hälso- och sjukvården med utbildning och strategiska frågor ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Hon grundade Normbollen 2017 och är idag verksam som utbildare inom jämställdhet,

jämlikhet och normer främst inom idrottsrörelsen men även inom andra branscher och organisationer. Idrottsrörelsen ska verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott.

KORTSPELEN - VÅRT METODMATERIAL

Normbollen, Normbollen Sport och Normbollen Mini är spel om idrott, värderingar och normer.

Normbollen har fokus på fotboll, Normbollen Sport passar alla övriga idrotter och Mini är för de yngsta.

Genom olika kort med både fakta, frågor och påståenden kopplat till idrott uppmuntras deltagarna till diskussioner, samtal och reflektion.

Sidan uppdaterades: