Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byggåterbruk

På Boo och Östervik KLC kan du lämna byggmaterial till återbruk.

På Boo och Östervik KLC kan du lämna in olika typer av byggmaterial till återbruk. Material som lämnas in får en andra chans till användning istället för att återvinnas eller brännas upp.

Det här kan du lämna till byggåterbruk

 • Obehandlat trämaterial, t.ex. lister, reglar, panel
 • Brädor
 • Skivmaterial i trä och gips
 • Fönster och dörrar
 • Spik, skruv och beslag
 • Vind- och takpapp
 • Byggplast
 • Armering
 • Stålreglar
 • Tapeter
 • Kakel och klinker
 • Klickgolv
 • Skåpstommar
 • Cementsäckar

Byggåterbruksguide

Vill du använda dig av återbrukat byggmaterial eller har byggmaterial som du undrar vad det innehåller innan du lämnar det till återbruk? Då kan du titta i Byggåterbruksguiden som tagits fram av Avfall Sverige och IVL.

Titta i Byggåterbruksguiden här.

Samarbeten möjliggör återbruk av byggmaterial

Det pågår ett pilotprojekt med Beijer Byggmaterial, som syftar till att utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial. Det insamlade materialet säljs parallellt med det ordinarie sortimentet och marknadsföras som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka.

Projektet har nyligen utökats med ett nytt samarbete med Nacka gymnasium. Det innebär att byggmaterial även sorteras ut för användning i deras bygg- och anläggningsprogram.

Återbruk av lastpallar

Lastpallar kan lämnas till Boo och Östervik kretsloppscentral där de hämtas och går till återanvändning. Trasiga pallar renoveras innan de också återanvänds.

Vi tar emot helpallar 1200X800 mm, halvpallar 800X600 mm, byggpallar, EUR-pall, engångspall och pallkragar. Övriga pallar sorteras som trä.

Fler samarbeten eftersöks

Ansök om att få hämta återbruk

Nacka vatten och avfall vill samarbeta med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formuläret nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att du fyllt i dina uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Observera att privatpersoner inte får hämta saker från våra kretsloppscentraler.

Sidan uppdaterades: