Hoppa till innehåll

Aktuella störningar

Akut vattenavstängning i Saltsjö-Boo under torsdag eftermiddag mellan klockan 16.00-18.00

En akut vattenläcka uppstod i området bakom Orminge Centrum idag torsdag på eftermiddagen. Reparationsarbetet är klart och alla ska ha vatten åter. Tid för publicering: 17 01 2019 kl:18.18 En incident uppstod vid arbetet bakom Orminge centrum idag torsdag…

Förseningar i sophämtningen 2019-01-17

På grund av halt väglag har vi för tillfället förseningar i sophämtningen. Förseningen berör adresser i olika delar av Nacka. Låt kärlen stå ute tills dess att de blivit tömda, tänk på att placera kärlen på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.

Planerade och pågående VA-arbeten

Allévägen, omläggning av vatten- och avloppsledningar

Schakt grävs utmed vägen och Allévägen kommer att vara stängd under stora delar av byggtiden eller ha begränsad framkomlighet. En provisorisk väg byggs för passage till och från Sockenvägen. Arbetet beräknas vara klart under våren 2019.

Arbetet i vattentornet vid Henriksdalsringen är klart

Ventilerna i Henriksdals vattentorn har bytts ut. Arbetet blev klart tidigare än beräknat så ingen vattenavstängning kommer att ske ikväll den 5 december.

Nyheter

Tips för att undvika fastfruset avfall

När det är snö och kallt kan sop- och matavfallspåsar frysa fast i kärlen. Här har vi samlat tips på vad du kan göra för att undvika det.

Julgransinsamling 12-13 januari

Nu är julen slut och vi hjälper dig att bli av med din julgran! Lördag 12 januari och söndag 13 januari klockan 11 - 17 har vi containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen.

Nya taxor för VA och avfall 2019

Den 1 januari började de nya taxorna för VA och avfall att gälla. VA-taxan har lämnats oförändrad medan avfallstaxan har höjts. Höjningen har gjorts för att säkerställa en modern och effektiv avfallshantering.

Aktuella jobb hos oss:

Vill du vara med och skapa de främsta vatten- och avfallstjänsterna för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling?

Just nu söker vi:

Välkommen med din ansökan!

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.