Hoppa till innehåll

Aktuella störningar

Försening av hämtning av rest och matavfall

Onsdagens, 18/7, hämtning av rest och matavfall är försenad på grund av fordonshaveri. Påverkade adresser är Nackanäsparken, Nackanäsgränd och Bergparksvägen. Hämtning kommer att utföras så snart som möjligt så vänligen lämna kärlen framme.

Akut vattenavstängning i Boo kyrka 10-07-2018 mellan kl 09.00-18.00

En akut vattenavstängning har uppstått i Boo kyrkväg 10-07-2018. Reparationsarbete pågår och de som är anmälda till vår UMS/SMS tjänst får löpande sms meddelande kring status (se mer information om detta här ). Tid för publicering: 10-07-2018 kl: 09:00…

Planerade och pågående VA-arbeten

Skurusundet, nya vattenledningar

Nacka vatten och avfall planerar att förstärka VA-nätet med två stycken nya, sjöförlagda vattenledningar genom Skurusundet.

Saltsjögränd, ny dagvattenledning byggs

En ny dagvattenledning byggs på Ringvägen. Arbetet kommer att utföras i olika perioder.

Nyheter

God tillgång på vatten i Stockholm och Nacka

Vattentillgången är god i Stockholm och Nacka men värmen håller i sig så därför är det bra att vi fortsätter använda vattnet smart.

Det är fortsatt varmt och låt oss fortsätta använda vattnet smart

Värmen håller i sig och innebär torka, låga vattennivåer och att vi använder ovanligt mycket vatten. Stockholm Vatten och Avfall som förser större delen av Stockholmsområdet inkluderat Nacka med vatten, ber därför alla att inte använda vatten i onödan.

Ungdomar i Nacka vill minska matsvinnet

Under tre veckor har sex ungdomar tagit över Nacka kommuns Instagram i ett pilotprojekt för att sprida kunskap om matsvinn. Läs om hur vi som sommarjobbat har inspirerat kommunens invånare genom en digital informationskampanj.

Aktuella jobb hos oss:

Vill du vara med och skapa de främsta vatten och avfallstjänsterna för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling?
Just nu söker vi:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.