Hoppa till innehåll

Aktuella störningar

Vattenavstängning Vikingavägen 27-33 22-26a Seglarvägen, Styrmansvägen och Båtsmansbacken Saltsjöbaden Torsdagen den 8 Novermber mellan kl 09:00 - 16:00

En vattenavstängning kommer att göras i området runt Vikingavägen,Styrmansvägen,Båtsmansvägen och Seglarvägen Torsdagen den 8 November. Beräknad tid för avstängningen är mellan klockan 09:00 - 16:00. De som är anmälda till vår UMS/SMS tjänst får även ett…

Försening i sophämtningen 2018-10-29

Vi har för närvarande förseningar i sophämtningen i delar av Nacka pga bilhaveri. Fördröjningen i avfallsinsamlingen beräknas pågå hela veckan. Låt kärlen stå ute tills dess att de blivit tömda.

Planerade och pågående VA-arbeten

Myrsjöns och Hedvigslunds dagvattendammar rensas

Nu behöver dammarna rensas för att fungera på bästa sätt. Arbetena har startat och beräknas vara avslutade i november 2018. Du kan röra dig i områdena kring dammarna som vanligt under tiden arbetena pågår.

Hotellvägen, renovering av avloppspumpstation

Avloppspumpstationen på Hotellvägen kommer att renoveras/byggas om invändigt. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Nyheter

Sportkläder kan vara rena miljöboven

Antibakteriellt silver som tillsätts i många sportkläder för att döda bakterier och ta bort dålig lukt är giftigt. Varje gång du tvättar kläderna lossnar en del av silvret och hamnar i vattnet. På sikt kan det allvarligt skada livet i våra sjöar och hav.

Förslag på nya avfallsavgifter i Nacka

Nacka vatten och avfalls styrelse föreslår en höjning av avfallstaxan inför 2019. Förslaget ska antas av kommunfullmäktige som sammanträder den 19 november. VA-taxan kommer att lämnas oförändrad.

Den mobila kretsloppscentralen kommer till dig

Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till vår mobila kretsloppscentral! Vecka 45 kommer vi till Kvarnholmen, Ektorp, Älta och Sickla köpkvarter.

Aktuella jobb hos oss:

Vill du vara med och skapa de främsta vatten- och avfallstjänsterna för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling?

Just nu söker vi:

Välkommen med din ansökan!

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.