Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Störningar/driftinformation

Här publicerar vi aktuella störningar inom vatten och avfall. Här hittar du också information om planerade VA-arbeten.

Aktuella störningar

Akut vattenavstängnin Värmdövägen 736

En vattenläcka har inträffat på/vid Värmdövägen 736. Detta betyder att vi inom kort behöver stänga av vattnet. Innan dess ser vi gärna att ni tappar upp vatten för att kunna dricka samt spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar hålls stängda…

Vattenläcka Värmdövägen 2022-12-05

Med anledning av en uppkommen vattenläcka kommer vi att behöva stänga av vattnet på Värmdövägen för att åtgärda problemet. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Akut vattenavstängning [Gata/Område] [datum]

En vattenläcka har inträffat på/vid Gustavsviksvägen 2022-12-03 12:39. Detta betyder att vi inom kort behöver stänga av vattnet. Innan dess ser vi gärna att ni tappar upp vatten för att kunna dricka samt spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar…

Uppdatering gällande förseningar i sophämtningen vecka 47

Tömning av hushållsavfall kommer även att utföras under lördagen och söndagen för de hushåll som ännu inte fått tömt denna vecka, detta på grund av det kraftiga snöfallet tidigare under veckan. Har ditt kärl inte blivit tömt? Låt det stå kvar utställt till dess att tömning utförts. Ställ kärlen jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen. Har ni fullt i kärlet så kan ni ställa ut en extra säck så tar personalen med sig det. Tack för visad förståelse.

Planerade och pågående VA-arbeten

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen. Arbetet är planerat att starta under december 2022 och pågå fram till januari 2024.

Grönt fjärrvärmevatten i Vikdalen

Grönt fjärrvärmevatten kan synas i Vikdalen mellan Nacka strand och Kvarnholmen under fredagen.

SMS vid vattenavstängningar

Nacka vatten och avfall kan någon gång behöva stänga av ditt vatten till exempel vid en vattenläcka. För att nå berörda använder vi oss av en SMS-tjänst. Du som är ansluten till SMS-tjänsten får en avisering om avstängningen och löpande information om händelseutvecklingen. Läs mer om hur du kan anmäla dig eller ändra till det mobilnummer du vill nås på.

Sidan uppdaterades: