Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Störningar/driftinformation

Här publicerar vi aktuella störningar inom vatten och avfall. Här hittar du också information om planerade VA-arbeten.

Aktuella störningar

Förseningar i sophanteringen

Förseningar i sophanteringen på enstaka adresser under vecka 12.

Uppdatering sophämtning

Akut vattenavstängning Vårbacken 2023-03-13

En vattenläcka har inträffat på/vid Vårbacken 2023-03-13 13:12. Detta betyder att vi inom kort behöver stänga av vattnet. Innan dess ser vi gärna att ni tappar upp vatten för att kunna dricka samt spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar hålls…

Planerade och pågående VA-arbeten

VA-arbete mellan Fisksätra IP och Lännersta

Nacka vatten och avfall AB förbereder för nya dricksvattenledningar från Fisksätra IP genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen. Arbetet är planerat att starta under december 2022 och pågå fram till januari 2024.

SMS vid vattenavstängningar

Nacka vatten och avfall kan någon gång behöva stänga av ditt vatten till exempel vid en vattenläcka. För att nå berörda använder vi oss av en SMS-tjänst. Du som är ansluten till SMS-tjänsten får en avisering om avstängningen och löpande information om händelseutvecklingen. Läs mer om hur du kan anmäla dig eller ändra till det mobilnummer du vill nås på.

Sidan uppdaterades: