Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall är med och bidrar till ett fungerande samhälle under årets alla dagar och timmar. Vi genomför vårt uppdrag i hela Nacka kommun – i allt från naturnära områden till stadsmiljöer.

"Nacka vatten och avfalls uppdrag handlar främst om att möta våra kunders behov. Vi verkar för deras livsmiljö och att viktiga delar i vardagen fungerar under dygnets alla timmar. Det ska finnas rent vatten i kranen, hushållssoporna ska hämtas regelbundet och det ska vara lätt att göra rätt när våra man sorterar sitt avfall. Våra kunder ska vara trygga i att vi levererar våra tjänster till rätt kvalitet, oavsett om man bor nära naturen eller i den stadsmiljö som växer fram i delar av kommunen."

— Mats Rostö, vd, Nacka vatten och avfall AB

mats rostö
Bilden: Mats Rostö

Rent vatten i ett rent Nacka

Vi jobbar för rent vatten och en ren kommun, och vi tar ansvar för en hållbar och säker utveckling av vår infrastruktur och våra tjänster i Nacka. Vårt uppdrag handlar om grundläggande och livsviktiga samhällsfunktioner:

  • Vi säkrar tillgången till vatten – vårt viktigaste livsmedel.
  • Vi utvecklar dagvattenlösningar för miljöer mellan stad och natur.
  • Vi arbetar för att minimera avfall och hanterar det avfall som uppkommer på ett hållbart och klokt sätt.

Vi är med och formar en god livsmiljö för alla i Nacka

Nacka vatten och avfall bygger hållbart för nuvarande och framtida generationer. Vi tar oss an kommande utmaningar för att skapa ett tryggt, välmående och hållbart samhälle för alla som besöker, bor eller är verksamma i Nacka. Det gör vi genom vår strävan att utvecklas, hitta förbättringar och pröva ny teknik tillsammans med andra i branschen.

promenerande människor i Orminge

Vår vision

Vår vision är att Nacka vatten och avfall ska erbjuda Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling. När vi driver denna utveckling framåt bidrar vi också till att forma ett hållbart framtida samhälle. Visionen är också att Nacka vatten och avfall ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vår bransch.

Bolagets historia

Våra erfarenheter som samhällsbyggare i Nacka kommun sträcker sig långt tillbaka i tiden, men vår resa som Nacka vatten och avfall började 2016. Då bildades vårt bolag genom en sammanslagning av kommunens vatten- och avfallsenheter. Sedan dess har bolaget utvecklats i hög takt och vi har förstärkt med nya kompetenser och blivit många fler medarbetare.

Nacka vatten och avfall AB ägs av Nacka kommun.

Bolagets styrelse

Styrelsen gruppfoto 2023

Nacka vatten och avfall har en politisk tillsatt styrelse som utses i kommunfullmäktige i januari och som tillträder i samband med Nacka vatten och avfalls bolagsstämma, som hålls i mars/april varje år. I anslutning till bolagsstämman hålls ett konstituerande möte.

Ordförande Bo Bergkvist (M)
1:a vice ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L)
2:a vice ordförande Kristina Granlund (NL)

Bolagets vd är Mats Rostö.

Länkar

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Nacka vatten och avfall ingår i Nacka kommuns koncerngemensamma organisation för visselblåsning.

Här kan du läsa mer om vår visselblåsarfunktion

Sidan uppdaterades: