Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Nacka vatten och avfall AB levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

För vår livsmiljö

Nacka vatten och avfall bidrar till hållbar samhällsutveckling, hanterar frågor som berör alla och lägger grunden till ett fungerande samhälle, under årets alla dagar och timmar.

Allt vi gör syftar till goda och hållbara livsmiljöer. Nacka vatten och avfall verkar i sammanhang som består av säker avfallshantering, återvinning, vattenförsörjning och avlopp.

Nacka vatten och avfall finns för alla - för vår gemensamma livsmiljö.

Vår vision

Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling.

Genom att effektivt driva utvecklingen av vatten- och avfallstjänster framåt, lägger vi grunden till trygghet, välmående och morgondagens hållbara samhälle. Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vår bransch och tillsammans tar vi ansvar för kretslopp, miljö och hållbar samhällsutveckling.

Historik

Nacka vatten och avfall AB är ett helägt aktiebolag till Nacka kommun. Bolaget startades den 1 september 2016. Beslut om att bilda ett VA- och avfallsbolag för kommunens vatten och avlopp och avfalls- och återvinningsverksamhet togs i kommunfullmäktige den 18 april 2016. Bolaget hanterar den taxefinansierade verksamheten som avser vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och insamling av hushållsavfall enligt miljöbalken. Nacka vatten och avfalls syfte är att "enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten- och avlopps samt avfallverksamhet i Nacka kommun."

VD

Mats Rostö

Mats Rostö

VD

08-718 96 39

Styrelse

Styrelsens ordförande är Håkan Ekengren (C), 1:a vice ordförande Bo Bergkvist (M) och 2:a vice ordförande Maria Raner, (S).

Styrelsens sammansättning

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Nacka kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och allmänhet.

Här kan du läsa mer om kommunens visselblåsarfunktion

Vårt nyhetsrum

Vi har ett nyhetsrum där vi löpande publicerar nyheter som rör vår verksamhet. Nyhetsrum för Nacka vatten och avfall AB

Aktuella jobb hos oss

Vill du vara med och skapa de främsta vatten- och avfallstjänsterna för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling?

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Bevaka gärna vår webb och följ oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad.

Människor i kontorsmiljö

Sidan uppdaterades: