Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattenavstängning på Granängsvägen

En vattenläcka har inträffat på Granängsvägen. För att avhjälpa felet kommer vi att stänga av vattnet för berörda fastigheter. Tappställe finns på Bäcktorpsvägen 31. 

Vattenavstängning på Korsvägen

En vattenläcka har inträffat på Korsvägen. Det betyder att vi inom kort kommer att stänga av vattnet för de berörda fastigheterna.

Vattenavstängning Centralvägen

En vattenläcka har inträffat på Centralvägen. Det betyder att vi inom kort kommer att stänga av vattnet. De berörda fastigheterna har blivit informerade om tappställe där man kan hämta vatten tills att problemet är åtgärdat.

Akut vattenavstängning Älta idrottsväg/ Knackholmsvägen /Svanstigen

En vattenläcka har inträffat på/vid Älta idrottsväg Måndagen den 5/7 Detta betyder att vi inom kort behöver stänga av vattnet. Innan dess ser vi gärna att ni tappar upp vatten för att kunna dricka samt spola toaletten. Se därefter till att alla vattenkranar…

Grönt vatten i Sickla kanal

Vattenavstängning

En vattenavstängning kommer att göras vid/på Risets Alväg den 2021/06/17. Beräknad tid för avstängningen är mellan klockan 09:00 - 16:00. Innan dess ser vi gärna att ni tappar upp vatten för att kunna dricka samt spola toaletten. Se därefter till att alla…

Delar av Sicklaområdet utan vatten

Vissa delar i och omkring Sickla området är förnärvarande utan vatten, felsökning på går. Beräknas var klart vid 14-tiden

Återvinningsstation vid Apportvägen asfalteras om

Under vecka 24 kommer återvinningsstationen vid Apportvägen, Saltsjö-Duvnäs asfalteras om. Arbetet förväntas vara klart senast 21 juni.

Akut vattenavstängning Mimersvägen 8/6

En akut vattenavstängning har uppstått i/på Mimersvägen 2021-06-08 14:02. Reparationsarbete pågår och de som är anmälda till vår sms-tjänst får löpande meddelande kring status (se mer information om detta här https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/dricksvatten-och-spillvatten-avlopp/dricksvatten/sms-vid-vattenavstangning/)…

Akut vattenläcka Mimersvägen

Vi har för närvarande en akut vattenläcka på Mimersvägen. Personal är på plats och felsöker. Vi vet ännu inte i vilken omfattning detta kommer påverka boende i området men det kan bli vattenavstängningar under arbetet. Kommer att påverka hushåll på Mimersvägen / Kapellvägen.

Översvämningar på flertalet ställen i Nacka

Vi har nu stora störningar i VA-nätet på grund av det senaste dygnets ihållande regn. Vi har flera arbetslag ute som prioriterar våra VA-anläggningar men som även hjälper de fastighetsägare som är värst drabbade vilket är de som just nu har vatten som…

Störningar i sophämtningen i Älta 26 maj

På grund av sjukdom så kan det idag bli förseningar i sophämtningen i  Älta området. Om  kärl ej blivit tömda låt dessa stå kvar framme så kommer tömning att ske så fort man kan.

Akut vattenavstängning Vårgärdsvägen Saltsjöbaden 20/5

Nu är arbetet klart och ni ska åter ha vatten. Var försiktiga när ni öppnar kranarna då luft kan finnas i ledningarna. Det kan även förekomma missfärgat vatten. Spola kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Vi tackar för ert tålamod. Med…

Visar 15 av 318 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: