Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Brf Strandkanten sorterar matresten

Möt BRF Strandkanten som fått till en fungerande matavfallsortering efter lyckade insatser.

Den nybildade föreningen Brf Strandkanten i Nacka har haft insamling av matavfall sedan 2021. Tömning sker 1 gång per vecka och vid starten var det problem med att få alla att sortera rätt. Men lyckade insatser har gjort att matavfallsinsamlingen nu fungerar jättebra, enligt ordförande i styrelsen Robert Nyberg.

Varför startade er förening med matavfallsortering?

Vi är en ny förening och det kändes helt självklart att införa matavfallsortering från start. Det är en viktig och naturlig sak och det bästa sättet att hantera matavfall på!

Hur fungerar det i praktiken?

Hemma slänger boende matavfall i den bruna påsen i stället för i soppåsen. Matavfallspåsen lämnas sedan i något av föreningens bruna matavfallskärl.

Hur har ni gjort för att få sorteringen att fungera bra?

Från start fungerade det inte helt perfekt. Vi hittade en hel del plastpåsar med restavfall i de bruna matavfallskärlen. Även sopor som hamnat utanför. Men med stöd av Nacka vatten och avfall tog vi då direktkontakt med medlemmarna via mail i syfte att informera om sorteringen. Vi var tydliga mot alla medlemmar i föreningen och lyfte fram hur det ska gå till, bland annat genom att skicka egna filmer. Efter några veckor gjordes en ny uppföljning och resultatet var mindre felsortering vilket var väldigt glädjande! Nu fungerar det glädjande nog jättebra.

Plastpåsar i matavfallskärlen.

Bild: före insatser från styrelsen hamnade platspåsar i matavfallskärlen.

Har ni några tips eller annat att förmedla vidare till andra föreningar i Nacka?

Var tydlig med att det gynnar alla medlemmar med en bra matavfallssortering. Ha nära dialog med alla medlemmar. Gärna via mail och bra att återkoppla genom att skicka bilder och filmer över vad som fungerar bra och inte.

Annat att lyfta fram eller berätta om?

Roligt att vara i gång med en ny förening!

Sidan uppdaterades: