Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Wallenstam inför matavfallssortering i Älta

I september införde fastighetsägaren Wallenstam matavfallssortering i flera av sina fastigheter i Älta, vilket gav 480 hushåll möjligheten att återvinna sitt matavfall. Hurra!

Vi har frågat Wallenstam om tankar och lärdomar kring denna förändring vilket du kan läsa om här.

Varför har ni valt att börja sortera matavfallet?
Att miljön är viktigare än någonsin är en uppfattning vi delar med många, däribland Nacka kommun. Att sortera matavfall är ett initiativ som gynnar både våra hyresgäster och miljön i stort. Inom Wallenstam är också ett av våra övergripande klimatmål att minska restavfallet i våra fastigheter med 10 % per kvadratmeter.

Vad har ni sett för hinder innan?
Vi arbetar hela tiden för att skapa bättre förutsättningar för våra hyresgäster, vår utmaning hittills just i Älta har varit platsbrist för avfallshanteringen.

Hur tror ni att det kommer fungera med sorteringen i fastigheterna?
Vi hoppas och tror på en positiv utveckling. Det kommer att vara en inkörningsperiod men med information både direkt till hyresgästerna och genom bra skyltning i soprummen ser vi en fin förbättringspotential som kommer att gynna alla.

Vad säger de boende om förändringen?
De hyresgäster som vi har varit i kontakt med tycker det är jättebra, de flesta av oss vill ta ansvar och värna om miljön, känna att vi genom egna aktiva val bidrar till en bättre miljö.

Har ni några tips eller annat att förmedla vidare till andra fastighetsägare i Nacka?
Vänta inte, det är en enkel insats och smidigt att komma igång. Viktigast av allt är att informera i god tid och längs vägen om allt positivt som avfallshantering bidrar till.

Sorterar ni matavfallet?

Om inte, läs mer om matavfallsinsamlingen och anmäl er här.

Sidan uppdaterades: