Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lovisedals samfällighetsförening minskade avfallet och sänkte sina kostnader

Möt Lovisedals samfällighet i Älta som med lyckade insatser sänkt sina kostnader och fått fler att sortera.

Samfälligheten som består av 16 hushåll antog gemensamma avfallsregler 2011 och införde matavfallssortering 2014, efter en motion till styrelsen. År 2022 startades en avfallsgrupp som bland annat gått ut med löpande sorteringstips och information. Idag har samfälligheten lyckats minska kärlstorleken för restavfall och sänkt sina avfallskostnader med 8 624 kr/år. Med lyckade insatser fungerar det bra, enligt Britta Barksten i styrelsen.

Hur har ni gjort för att få sorteringen att fungera?

Vi går löpande ut med inspiration och information till medlemmarna via boendeappen Boappa. Vi jobbar återkommande med återkoppling om avfallshanteringen i positiv anda och försöker undvika pekpinnar. Vi lyfter fram sorteringstips och goda exempel från Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev, såsom att undvika blött avfall och packa dem väl förslutna. De gemensamma avfallsreglerna har nyligen justerats och här framgår bland annat följande:

  • Vi bör alla eftersträva att källsortera så mycket som är möjligt.
  • Vi bör alla eftersträva att lämna källsorterat avfall till en återvinningsstation eller kretsloppscentral.
  • I kärlen för restavfall ska endast slängas väl komprimerade hushållssopor (ej förpackningar). Hushållssoporna ska förpackas och förslutas väl.
  • Sopkärlen ska vi bara fylla så mycket att locken går att stänga helt.
  • Vi ska inte ställa sopor bredvid sopkärlen.

Kärl-670X290.jpg
Tack vare bra sortering har två 660-literskärl för restavfall ersatts med två 370-literskärl.

Är det något annat som sänkt era kostnader?

Vi har precis haft vårt leksakståg på renovering. I stället för att köpa ett nytt tog vi kontakt med leverantör som mot en låg kostnad reparerade och målade tåget som nu är som nytt. Vi räknar med en kostnadsbesparing motsvarande 40 000 kr. Bra för miljön och vår ekonomi!

Tåg-670X450.jpg
Lektåg från 1988 skickades för reparation och målning i stället för att ersättas.

Har du något annat du vill lyfta fram?

Vill gärna lyfta fram hur mycket vi uppskattar kretsloppscentralen i Älta. Närheten underlättar verkligen för oss som bor i Älta att källsortera och lämna till återbruk. Vi uppskattar dessutom mycket den fina ordning och den speciella kärva och humoristiska tonen personalen har mot oss besökare!

Sidan uppdaterades: