Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Senaste nytt från Nacka vatten och avfall

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

Helgen den 4-5 december kommer den mobila kretsloppscentralen till dig. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Beslut om justerade avgifter för VA och avfall 2022

Kommunfullmäktige beslutade i november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2022. I VA-taxan justeras bruknings- och anläggningsavgiften samt de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan justeras tömningsavgiften för restavfallskärl hos villakunder för att styra mot mindre mängder avfall och en ökad sortering.

Nu kan du återvinna din frigolit på Östervik

Nu har du möjlighet att återvinna all din frigolit på kretsloppscentralen i Östervik. Nacka vatten och avfall utvärderar det nya insamlingssystemet under vintern och planerar för att införa frigolitinsamlingen även på Boo och Älta kretsloppscentral under nästa år.

Tips för att undvika fastfruset avfall

Fryser dina rest- och matavfallspåsar fast i kärlen vintertid? Här har vi samlat tips på vad du kan göra för att undvika det.

Circular Monday uppmärksammas

Circular Monday som infaller idag, är till för att uppmärksamma hur vi kan handla mer hållbart. Besök någon av våra Miljönärmärkta verksamheter i Nacka och var med och bidra till en värld med mindre avfall.

Minimeringsmästarna är igång. Delta du också!

Minimeringsmästarna är en utmaning för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Åtta hushåll i Nacka är utvalda att tävla i den stora Sverigekampen, men alla som vill kan bli digitala minimeringsmästare.

Nackas minimeringsmästare redo att minska avfallet – följ med på resan

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Tävlingen är i gång och åtta utvalda hushåll från Nacka deltog i förrgår vid en träff om hållbar konsumtion.

Ny satsning ska minska avfallsmängderna och felsorteringen

Med information, stöd och verktyg vill Nacka vatten och avfall hjälpa styrelser och fastighetsägare i flerbostadshus att minska avfallsmängderna och inspirera de boende till ett mer hållbart och resurseffektivt beteende.

Mer elprylar måste lämnas åter i Nacka

I Nacka samlade vi in 8,98 kg elavfall per person under förra året. Men mycket trasig hemelektronik ligger fortfarande kvar hemma och skräpar. Nu uppmanas Nackabor att rensa ur sina gömmor, återanvända och återvinna allt.

Nacka kommun satsar på återbruk av möbler

Nu ökar vi återbruket av möbler i våra verksamheter. Renoverade och återanvända möbler till skolor, förskolor och äldreboenden sparar pengar och bidrar till att vi kan nå våra miljömål.

Visar 10 av 175 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: