Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Senaste nytt från Nacka vatten och avfall

Samråd om nya avfallsföreskrifter startar 1 december

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram och ställs nu ut för samråd. Avfallsföreskrifterna är det lokala regelverket för avfallshantering inom Nacka kommun och är styrande för alla som är verksamma inom kommunen, såsom fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen den 2-3 december kör vi årets sista tur med den mobila kretsloppscentralen. Här kan du lämna smått grovavfall och elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Beslut om nya taxor för VA och avfall 2024

Inför 2024 lämnas anläggningsavgiften i VA-taxan oförändrad medan brukningsavgiften höjs till följd av bland annat ökade räntekostnader och höjda kostnader för avloppsrening och inköp av vatten. Inom avfall görs endast mindre justeringar i avgifterna medan det sker stora förändringar då insamlingen av förpackningar övergår till att bli kommunens ansvar.

Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris i Nacka, lanseras på Nacka Företagarträff 2024

I Nacka tar vi betydande steg mot en hållbar utveckling. Genom ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun introduceras det prestigefyllda priset Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris, för första gången på Nacka Företagarträff 2024.

Välkommen till den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen den 11–12 november kommer den mobila kretsloppscentralen till dig. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

All in mot matsvinn i Nackas Cirkulära hubb

All in mot matsvinn! Välkommen på inspirerande aktiviteter i vår Cirkulära hubb i helgen. Genom tävling, tips och aktiviteter kommer vi tillsammans att utforska vägen mot en mer hållbar matkultur som hjälper oss att nå målet om halverat matsvinn till 2030.

Beredskapsveckan 2023

Nästa vecka infaller Beredskapsveckan. Då har du chansen att träffa Nacka vatten och avfall och Nacka kommun och bättra på dina kunskaper om beredskap.

Besök Mobil KLC Maxi vid Nacka Forum i helgen

I helgen 23-24 september kommer vi till Nacka Forum med Mobil KLC Maxi. Här kan du lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker, kläder och böcker gratis i vår fyndhörna. Välkommen!

Återbetalning av dagvattenavgifter

Efter en utredning av dagvattenanläggningen på flera platser i Nacka kommun kan Nacka vatten och avfall nu återbetala avgifter för dagvattentjänster som debiterats felaktigt.

Beslut om nya verksamhetsområden för dagvatten

Kommunfullmäktige i Nacka har fattat beslut om bildande av nya verksamhetsområden för dagvatten på flera platser i kommunen. Beslutet har sin grund i en utredning över hur fastigheter nyttjar dagvattenlösningar som sedan flera år redan finns på plats i de berörda områdena. Beslutet kommer att medföra att Nacka vatten och avfall börjar ta ut dagvattenavgifter för berörda fastigheter.

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen den 9-10 september kommer den mobila kretsloppscentralen till dig. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Besök Mobil KLC Maxi i helgen

I helgen 2-3 september kommer vi till Sickla köpkvarter och Östra Finnboda. Här kan du lämna material till återbruk eller återvinning och fynda prylar, leksaker och böcker gratis i vår fyndhörna. Välkommen!

Kretsloppscentralen håller stängt

Vi håller stängt på Boo och Östervik KLC för att möjliggöra för en ny entreprenör att ta över driften av kretsloppscentralerna. Läs mer om vilken dag som gäller för de olika anläggningarna.

Bli Kretsloppshjältar med oss i höst

Höstterminen drar snart igång och vi erbjuder en rad kostnadsfria aktiviteter för förskolor och skolor. Här får du tips och information om vad som är aktuellt just nu.

Ta en paus från badandet efter kraftiga regn

Det är bäst att undvika att bada direkt efter kraftiga regn. När det regnar mycket sköljs jord, skräp, föroreningar och djuravföring ut i våra sjöar och vattendrag via dagvattenledningar, diken och rinnande vatten längs marken.

Visar 15 av 203 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: