Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boka besök av en miljöpedagog

Har ni inte möjlighet att åka på studiebesök men vill lära era elever mer om avfall, vatten och kretslopp? Vi erbjuder skolor möjligheten att boka in en miljöpedagog till klassrummet.

Lektion med miljöpedagog

Boka in ett besök av en miljöpedagog i samband med att ni arbetar med miljö och hållbarhet. Vi kommer till er och håller en lektion för dig och dina elever!

Lektionerna är gratis och vänder sig till elever i årskurs åk 3, men i mån av tid kan även andra årskurser besökas.

Tidsåtgång 50 minuter.

Du bokar besök via anmälan nedan. Boka gärna in flera klasser på skolan samma dag (dock en klass i taget).

Lektion, tema avfall och kretslopp

Under lektionen får eleverna bland annat lära sig mer om avfall och återvinning och om hur de kan minska sitt avfall. Lektionen avslutas med en lekfull sorteringsövning. Syftet är att öka kunskapen hos eleverna om hur vi kan hjälpas åt att ta tillvara på jordens resurser.

Boka besök av miljöpedagog, tema avfall


Lektion, tema vatten

Tillsammans gör vi korta experiment med vatten och pratar om hur vi kan ta hand om vårt vatten. Eleverna får bland annat lära sig mer om vattnets väg i Nacka och hur de kan göra för att bli vattensmart. Syftet är att öka kunskapen hos eleverna om hur vi kan hjälpas åt att ta hand om jordens vatten.

Möjlighet att boka in ett besök av miljöpedagog för en lektion inom vatten ej möjligt under höstterminen år 2022.

Kontakta oss

Vi kan även anpassa lektionerna utifrån era önskemål. Kontakta skola@nvoa.se om du har frågor eller funderingar!

Sidan uppdaterades: