Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Ungdomar tänker till om avfall

Under hösten har elever från Mediagymnasiet i Nacka arbetat med att visualisera avfall och olika målområden till Nacka kommuns nya avfallsplan. Ett arbete som visade sig vara både lätt och svårt men har nu resulterat i väldigt fina illustrationer.

Samarbete med Mediagymnasiet

Under hösten har Nacka vatten och avfall haft ett samarbete med elever i åk 2 på Mediagymnasiet i Nacka. Tillsammans har vi diskuterat hur avfallsområden kan visualiseras. Sopor, skräp och avfall är ord som kan låta lite tråkiga men det är något som berör och engagerar oss alla. Hur vi ser på avfall och hanterar det påverkar vårt klimat, våra gemensamma resurser och är en viktig del i vår infrastruktur.

Ny avfallsplan

Nacka vatten och avfall arbetar nu tillsammans med Nacka kommun för att ta fram en ny avfallsplan som ska gälla år 2021-2026. Avfallsplanen kommer att bestämma vilken riktning vi ska gå i kommunen med vår avfallshantering och framför allt hur vi minskar avfallsmängderna.

Under arbetet med avfallsplanen tog vi kontakt med Mediagymnasiet för att höra vad som är viktigt för dem i en framtida avfallsplan och hur detta skulle kunna visualiseras. Under kursen Mediaproduktion 1 har de fått i uppgift att visualisera olika avfallsfraktioner och målområden i den planerade avfallsplanen.

Tankar om avfall

Nacka vatten och avfall har besökt eleverna under hösten och följt deras arbete där illustrationer vuxit fram. Några av eleverna har valt allt illustrera målområden i avfallsplanen som känns viktiga för dem, medan andra har valt att illustrera olika avfallsfraktioner.

Collage illustrationer.jpg

-Anledningen till varför jag började med att jobba med "Konsumera hållbart och förebygga avfall" var att, förutom att det var först på listan av målområden, att jag grubblar mycket om konsumtionen i vårt samhälle, berättar Elsa som arbetat med flera målområden.

Collage målområden.jpg

-Jag har under denna period valt att arbeta med en avfallstrappa och att formge den med hjälp av digitala verktyg. En avfallstrappa är väldigt intressant. För den visar på vad vi alla kan jobba på som ett samhälle, berättar August.

Avfallstrappan mediagymnasiet.jpg

"Arbetet visade sig vara både lätt och svårt"

Läraren Peter Eriksson berättar att uppgiften att illustrera målområden från avfallsplanen och symboler visade sig vara både lätt och svår. Att hitta enskilda symboler, som till exempel en trasig glödlampa eller en plastflaska och därefter göra illustrationer av dem hörde till den lättare biten. Att sammanfoga illustrationerna till en större bild som berättar något krävde en hel del eftertanke. Genom att Nacka vatten och avfall var med under kursens gång och besökte eleverna för att ge feedback gav det uppgiften en mer ”verklig” karaktär, berättar Peter vidare.

Läs mer här om arbetet med Nacka kommuns nya avfallsplan.

Sidan uppdaterades: