Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Digital elevutställning om hållbarhet

Under våren har elever i Nacka arbetat med ett projektarbete om kretslopp och resursanvändning i samarbete med PEAK-nätverket, Nacka vatten och avfall och Nacka energi. Se deras bilder på den hållbara ön Utopia.

Det är elfte året i rad som PEAK-nätverket anordnar ett projektarbete om miljö och hållbarhet för Nackas kommunala skolor i samband med Earth Hour. Lektionsupplägget för årets tema är framtaget i samarbete med Nacka energi och Nacka vatten och avfall.

Den hållbara ön Utopia

I arbetet med årets tema ”Den hållbara ön Utopia” föreställde sig eleverna att de skulle flytta till en öde ö och bo där i 100 år. Syftet med uppgiften är att eleverna ska fundera kring kretslopp och resursanvändning när de bygger upp ett hållbart samhälle från start.

-Detta är ett fantastiskt tillfälle att i skolan kunna lyfta fram kretsloppstanken och hållbar utveckling, projektet knyter an till många delar ur läroplanen, säger Annelie Adolfsson, PEAK-samordnare i Nacka kommun.

elevbilder_utopia_780x290.jpg

Nedan kan du se en film med flera av bilderna som eleverna har skapat när de arbetat med sitt projektarbete om den hållbara ön Utopia.

Elevutställning Utopia 2021

Pedagogiskt material

På Nacka vatten och avfalls skolsidor finns en lärarhandledning, elevdokument och en pedagogisk affisch att använda som ett stöd i undervisningen för skolor vill arbeta med årets tema. Det pedagogiska materialet finns anpassat för åk 1-3 och åk 4-6.

Här hittar du det pedagogiska materialet inför Earth hour

Läs mer om PEAK på: www.nacka.se/peak

Utopia_670x290px.jpg

Sidan uppdaterades: