Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Hitta källan till bakterierna - ett detektivarbete

På förmiddagen den 26 augusti fick Nacka kommun efter provtagning reda på att kranvattnet i delar av Saltsjö-Boo innehöll för höga halter av bakterier. Sedan dess har kommunen arbetat hårt för att komma till rätta med problemet.

Direkt när kommunen fick labsvar som visade på förhöjda värden av bakterier fick boende i ett större område i Saltsjö-Boo (alla norr om väg 222) rådet att koka kranvattnet innan det användes som dricksvatten.

Omfattande arbete inleddes

Nu började ett omfattande arbete för att Nackaborna skulle få bra kranvatten igen. Jörgen Ekman, driftsansvarig för vattenledningsnätet i Nacka, är den som leder arbetet på fältet.

- Vi tog nya och mer omfattande prover på flera håll, bland annat runt vattentornet i Orminge. Två dagar senare, när nya provsvar kom, kunde vi konstatera att de hushåll som bor i västra delen av området aldrig hade haft dåligt vatten, men vi tar hellre det säkra före det osäkra, säger Jörgen Ekman.

Från att drygt 20 000 boende omfattades av kokningsrekommendation minskades området till att omfatta drygt 9 000 boende.

Vattenledningsnätet som ett träd

- Vi hade kommit ett steg på vägen för att lokalisera var problemet ligger. Det kändes bra att många nu kunde börja dricka vattnet från kranen igen, säger Jörgen Ekman.

Vattenledningsnätet kan liknas vid ett träd, där trädstammen är huvudledningen, grenarna är förgreningar ut till olika områden, och slutligen går det mindre vattenledningar till olika fastigheter. Ledningar går kors och tvärs, det går också ledningar mellan trädens olika grenar. Det gör också att vissa områden får vatten från olika håll.

Vattnet rör sig också olika snabbt beroende på hur mycket vatten som används. Bakterier kan alltså röra sig och spridas på ett sätt i grenverket som inte alltid är så lätt att förutsäga.

Nål i en höstack

- Att hitta källan till den förhöjda bakteriehalten är inte enkelt. Det är som att leta efter en nål i en höstack, säger Jörgen Ekman.

Stänger man av vissa ledningar tillfälligt kan man dessutom leda om vattnet. Det går då att ta prover i olika områden och på så sätt närma sig felkällan.

- Man får vara som en detektiv, beta av område för område och arbeta enligt uteslutningsmetoden, säger Jörgen Ekman.

Brandposter öppnas

En del boende i Saltsjö-Boo har kunnat se vatten stå och rinna från brandposter. Det görs bland annat för att spola igenom vattenledningarna för att boende där snabbare ska få rent kranvatten igen. Vattenledningarna i det område där dom boende fortfarande får rådet att koka vattnet hör till de nyaste i hela Nacka.

- Vi jobbar hårt, sju dagar i veckan, för att försöka hitta källan till de förhöjda bakteriehalterna, säger Jörgen Ekman. Samtidigt vill jag påpeka att vi för säkerhets skulle alltid ger rekommendationen om kokning i ett område som är större än där vi misstänker att bakterierna finns. Vi vill inte ge grönt ljus förrän vi är 100 procent säkra på att vattnet är ok igen.

Jörgen Ekman och hans kolleger arbetar systematiskt och kommer allt närmare en lösning på problemet. På onsdagen den 7 september kunde området där boende rekommenderas att koka vatten begränsas ytterligare. Nu omfattas 650 hushåll av kokningsrekommendation.

Ansvar för tillsyn av dricksvatten

Innan rekommendationen om att koka vattnet i ett område tas bort måste det ha kommit två på varandra godkända prover. Proven måste dessutom vara tagna med minst ett dygns mellanrum. Nacka kommuns miljöenhet har ansvaret för tillsyn av dricksvatten.

- Nackaborna ska alltid kunna lita på att det finns rent vatten i kranen. Därför är vi mycket noggranna innan rekommendationen om kokning kan ändras, säger Anna Green, chef för miljöenheten på Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: