Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dagvattendammen vid Bagarsjön rensas

Ett underhållsarbete av Bagarsjöns dagvattendamm påbörjas nu och beräknas pågå under perioden 25 september till den 20 oktober. Dammen ska rensas från sediment och underhållsarbete ska utföras.

Så här fungerar dagvattendammen

Dagvattendammen vid Bagarsjön byggdes år 2008 och syftar till att rena dagvatten (regn- och smältvatten) innan det rinner ut i Bagarsjön. Tunga partiklar som sand och grus sjunker till botten och drar med sig föroreningar och lagras på botten. Det lagrade materialet på botten kallas sediment. Biologiska processer pågår också och renar vattnet ytterligare.

Rensning av sediment

Dammen är fylld med sediment och behöver nu rensas för att kunna fungera som avsett.

Arbetet kommer att utföras genom att man går med sugutrustning utmed hela dammens botten och suger upp sedimentet från botten likt en ”dammsugare”.

Det uppsugna sedimentet pumpas in i stora textilsäckar för att avvattnas. Innan man pumpar in sedimentet i säckarna tillsätter man ett ämne som gör att vattnet och sedimenten lättare släpper från varandra.

Vattnet rinner ut ur säckarna medan sedimentet blir kvar. Säckarna får sedan ligga och rinna av tills sedimentet är tillräckligt torrt för att köras på deponi.

Så här ser det renade vattnet ut innan det rinner tillbaka i dammen igen.

Renovering

Efter att sedimentet rensats bort kommer viss renovering av träkonstruktioner i dammen att göras.

Arbetena utförs av Järven Ecotech AB.
Vid frågor kontakta Nacka vatten och avfall kundservice på telefon 08-718 80 00.


Sidan uppdaterades: