Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor kring köregler

12

En familj har två barn och en av föräldrarna är föräldraledig med det yngsta barnet. Det äldsta barnet har fått plats på en förskola efter sommaren med startdatum den 10 augusti. Från vilket datum har det yngre syskonet förtur till den förskolan?


Svar:

Det yngre syskonet har förtur (återgång efter föräldraledighet) från startdatumet, det vill säga från och med den 10 augusti. Detta förutsatt att vårdnadshavaren ska återgå till arbete eller studier efter föräldraledigheten.

För att ett barn ska ha förtur efter föräldraledighet ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavaren har varit föräldraledig i samband med barns födelse.
 • Vårdnadshavaren återgår till sin sysselsättning i direkt samband med inskolningens slut.
 • Barnen är folkbokförda på samma adress.
 • Det yngre barnet har ingen placering i förskola eller pedagogisk omsorg.
Fick du svar på din fråga?
11

Jag har en ledig plats om två månader. Barnet som står först i kön vill ha plats tidigast om tre månader. Hur gör jag?


Svar:

Du får inte erbjuda plats tidigare än det datum vårdnadshavaren önskat. Hoppa över och erbjud platsen till det barn som kommer näst på tur.

Fick du svar på din fråga?
4

En vårdnadshavare har valt mig i tredje hand. Jag erbjuder barnet plats och vårdnadshavaren undrar vad som händer med de andra alternativen om de accepterar platsen hos mig. Hur svarar jag?


Svar:

Vårdnadshavaren kan välja att behålla ett av de övriga köalternativen, resterande alternativ tas bort.

Observera att detta inte gäller om vårdnadshavaren fått plats på sitt första alternativ, då tas alla övriga alternativ bort.

Fick du svar på din fråga?
3

Ett barn slutade nyligen hos mig för att byta till en anordnare närmare hemmet. Det visar sig nu att familjen ångrar avslutet och önskar komma tillbaka till min verksamhet. Hur löser jag det?


Svar:

Informera vårdnadshavarna att de får börja om och köa till din verksamhet. Du erbjuder plats när barnet står på tur, utifrån de regler som gäller vid erbjudande om plats.

Fick du svar på din fråga?
3

Ett barn på min förskola har vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser. En av vårdnadshavarna har träffat en ny partner och i den familjen har barnet fått ett syskon som snart ska börja på förskolan. Det yngre syskonet står i min kö men det syns inte i Nacka24 att barnet har syskonförtur. Vad kan det bero på? Kan jag erbjuda plats före i kön utifrån att barnet har sitt äldre syskon i min verksamhet?


Svar:

Om syskonen inte är folkbokförda på samma adress kan du inte erbjuda plats utifrån regeln om syskonförtur. Då är det anmälningsdatum som gäller.

För att ett barn ska ha förtur efter föräldraledighet ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavaren har varit föräldraledig i samband med barns födelse.
 • Vårdnadshavaren återgår till sin sysselsättning i direkt samband med inskolningens slut.
 • Barnen är folkbokförda på samma adress.
 • Det yngre barnet har ingen placering i förskola eller pedagogisk omsorg.
Fick du svar på din fråga?
2

Jag finns med i Jämföraren på "Plats direkt" eftersom jag har en ledig plats. En förälder som behöver plats snabbt ringde mig och jag bad föräldern ställa sig i min kö så att jag kan skicka ett erbjudande. Nu när jag går in i kön för att skicka erbjudandet har ett annat barn hunnit hamna före i kön. Hur ska jag hantera detta?


Svar:

Det beror på hur du har svarat föräldern:

 • Har du sagt att vårdnadshavaren ska ställa sig i kö i Nacka24 och att du därefter kan ge besked, då ska platsen erbjudas till det barn som står först i kön.
 • Har du svarat att barnet ska få en plats så får du ta in båda barnen. Du kan inte ta tillbaka ett erbjudande och du kan inte heller hoppa över ett placeringsbart barn i kön.

Tips: Lova aldrig plats muntligt!

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: