Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Så här går det för eleverna på introduktionsprogrammet

Utbildningsenheten har följt upp hur det har gått för de elever som började första året på någon av introduktionsprogrammets inriktningar höstterminen 2016. Uppföljningen visar att en majoritet av eleverna är kvar i samma utbildning som de började hösten 2016.

Trendspaning inom gymnasieskolan: Fler ekonomer och färre esteter

Storsthlm (f.d. KSL) har sammanställt en rapport som visar på trender i sökmönstren för gymnasieelever i Stockholms län. Bland de högskoleförberedande programmen ökar antalet sökande till ekonomiprogrammet och tekniska programmet mycket mellan åren 2011 och 2016, medan estetiska programmet och humanistiska programmet har ett minskande söktryck.

Så här valde eleverna till gymnasiet år 2017

I våras valde drygt 30 469 elever i Stockholms län gymnasieskola inför läsåret 2017/2018. Av dem var knappt 1 300 ungdomar folkbokförda i Nacka. Av de sökande Nackaungdomarna fick 62 % sitt förstahandsval tillgodosett. De ungdomar som inte är antagna till gymnasiet övergår till det kommunala aktivitetsansvaret.

Resultat i förskoleklass och grundskola våren 2017

En färsk resultatredovisning visar att Nackas grundskoleelever fortsätter att ha goda resultat. Meritvärdet i årskurs 9 ligger på en hög nivå, liksom andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan, även om andelen har minskat något sedan föregående år. Totalt var det 76 elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan när de gick ut årskurs 9. Resultaten i årskurs 3 och 6 ligger ungefär på samma nivå som tidigare, med en viss nedgång i matematik.

VÅGA VISA våren 2017 – två av Nackas förskolor framhålls som goda exempel

Våren 2017 genomfördes observationer på sju förskolor, två grundskolor och en gymnasieskola i Nacka inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA. Observationerna visar på väl fungerande verksamhet inom förskolor och skolor i Nacka och flera enheter får bedömningar som ligger mycket högt.

Förslag på nya checknivåer för grund- och grundsärskola samt regeländring för fritidsklubb 10–12 år

Utbildningsnämnden har beslutat föreslå nya checknivåer för grundskolan och grundsärskolan. Dessutom har nämnden beslutat att föreslå fritidsklubbens verksamhet för elever 10–12 år i fortsättningen även ska innefatta alla skollov och vara anpassad efter föräldrar och elevers vistelsebehov. Beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Nackas nior fortsätter tillhöra de bästa i landet

När Skolverkets redovisar sin statistik för våren 2017 återfinns Nackas niondeklassare återigen bland de bästa i landet både vad gäller meritvärde och andel elever som nått godkänt i alla ämnen. Glädjande är också att skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är mindre än i riket.

Områden kvar att boka för höstens naturstädning

På lördag den 7 oktober börjar höstens naturstädning och städningen pågår till den 22 oktober. För närvarande finns två områden i Saltsjö-Boo och elva områden i Saltsjöbaden som fortfarande inte är bokade. Alla områden behöver städas, så skynda dig att boka.

Vem ska få Nackas miljöpris?

Känner du någon som är klimatsmart när det gäller mat? Nu har du chansen att nominera till Nackas nya miljöpris. Priset består av 10 000 kronor.

Dags för höstens naturstädning

Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa. Höstens anmälan startar den 21 september.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.