Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Så här arbetar Nacka för att få in fler barn i förskolan

Nacka kommun har sedan hösten 2023 utvecklat sin uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan och på sikt ge fler barn möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Här berättar vi om hur arbetet genomförts och vilken effekt det hittills har haft.

Högt deltagande i seminarier och knytkonferenser kring NPF

I mål och budget 2023 gav kommunfullmäktige utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingssatsning för att öka kunskap kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i förskola och skola. Här kan du läsa mer om hur uppdraget genomfördes.

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka Hela 98 procent av de huvudmän som svarat på den så kallade utbildningsenhetens enkät uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Nästan nio av tio huvudmän anser att det är mer attraktivt att bedriva verksamhet i Nacka jämfört med andra kommuner.

Utbildningsnämndens utvärderingsplan för 2024

Utbildningsenheten har tagit fram en utvärderingsplan för när resultat från årets övergripande uppföljning och utvärdering av förskola och skola planeras att redovisas till utbildningsnämnden. Det handlar om elevresultat, personalstatistik, enkätresultat, kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän samt särskilda studier.

Visar 5 av 165 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: