Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Kvalitetsanalys 2020: Fortsatt god kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Kvalitetsanalysen för 2020 bedömer att kvaliteten generellt är fortsatt god inom samtliga skolformer som analysen omfattar.

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

Här kan du ta del av färsk statistik gällande förskolornas personal och barn. Du hittar uppgifter om personalens utbildningsnivå och antal barn per årsarbetare.

Fortsatt nöjda huvudmän inom förskola och skola

En färsk enkätundersökning visar att huvudmän inom förskola och skola är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Flera av huvudmännen uppger att de har bra erfarenheter av att verka i Nacka och att de kan tänka sig att utvidga sin verksamhet i kommunen.

Så här arbetar skolorna för ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har som i ett led i kommunens strategi för Ett drogfritt Nacka för unga frågat rektorer för högstadieskolor och gymnasieskolor i Nacka om deras arbete med svaren på Stockholmsenkäten.

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg 2020

Utbildningsenhetens tillsyn och insyn 2020 visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller god kvalitet inom granskade områden. De flesta som granskats har inga brister alls.

Vi utvärderar för utveckling! Utvärderingsplan 2021

Utbildningsnämndens uppföljning har barnperspektivet som utgångspunkt. Det vill säga att barn och elever i Nackas förskolor och skolor ska få en utbildning av hög kvalitet. Här kan du läsa om utvärderingsplanen för 2021.

Checkbelopp och likvärdighetsresurs 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2021. Utbildningsnämndens budget fastställdes till strax under tre miljarder kronor. 2,6 miljarder (2 661,7 miljoner kronor) avser checkar och 298,4 miljoner kronor avser övriga kostnader.

Välkommen på hälsoföreläsning torsdagen den 3 december

En Frisk Generations experter delar med sig av sin kunskap för ett mer hälsosamt familjeliv. Föreläsningen sänds live på Youtube 3 december kl 18:30-19:30.

Remissvar - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

En statlig utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg har överlämnat ett betänkande som är ute på remiss. Här kan du ta del av utbildningsnämndens förslag till remissvar från Nacka kommun.

Intressant workshop kring lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning

Under våren 2020 blev undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen med mycket kort varsel digital och flyttade hem till eleverna. Nacka kommun och Swedish Edtest höll på fredagen en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning.

Sidan uppdaterades: