Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Bokgåvor till förskolan

Här kan du läsa mer om det regeringsuppdrag som Kulturrådet har fått i form av en engångssatsning i syfte att stärka läsfrämjande insatser i förskolan.

Riktlinjen för placering i de kommunala skolorna har reviderats

Med anledning av Kammarrättens tidigare dom har utbildningsnämnden reviderat sina riktlinjer gällande placering av elever i de kommunala skolorna. Ändringen avser urvalsmodell i det fall en skola inte kan ta emot alla sökande.

Positiv utveckling av barnens lek- och lärmiljöer i Nacka

Höstens arbete med tillsyn och insyn visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller en god kvalitet inom det pedagogiska området. I flera verksamheter har lek- och lärmiljön utvecklats positivt.

Nya checkbelopp för 2019

Nu kan du ta del av Mål- och budget, Nacka kommuns främsta styrdokument. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad Nackaborna kan förvänta sig av kommunen framöver.

Så här arbetar Nackas skolor med prao

Utbildningsnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag sett över hur skolorna i Nacka arbetar med praktisk arbetslivsorientering, prao. Kartläggningen visar att skolorna med årskurs 8 och 9 har god planering vad gäller prao för sina elever.

Utredning föreslår: Nej till syskonförtur i grundskolan

Utbildningsenheten har på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige genomfört en utredning angående införandet av syskonförtur vid antagning till grundskolan. Utredningens slutsats är att det inte finns lagstöd för en sådan urvalsmodell.

Nackas elevhälsoarbete bedrivs kvalitativt och ändamålsenligt

Utbildningsenheten har på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige genomfört en kartläggning och utvärdering av elevhälsoarbetet i Nackas grundskolor. Den sammanfattande bedömningen är att elevhälsoarbetet i Nacka kommun bedrivs på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt.

Så här gick det för eleverna på språkintroduktion våren 2018

Utbildningsenheten har gjort en sammanställning av hur det gick för eleverna på gymnasieskolans språkintroduktion våren 2018. De flesta av eleverna som fick godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk våren 2018 har gått vidare till andra studier.

Om särskilt begåvade elever - hur vi bäst ser och bemöter dem i skolan

Brainchild - höstens stora konferens om särskild begåvning riktar sig till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagog såväl som ledning.

Steg mot framtidens mat i Nacka

Förutom att mat ska vara god, näringsriktig och säker behöver den vara hållbar - vilket är den röda tråden i seminarieserien Framtidens mat. Kommunens inköpsenhet och Välfärd skola genomför nu tillsammans en satsning med det temat.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.