Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Nacka vill se fler legitimerade förskollärare

Förskolorna i Nacka har i genomsnitt 30 procent legitimerade förskollärare. Det är 1 procentenhet lägre än i Stockholms län och 11 procentenheter lägre än i riket. Variationen mellan förskolorna är stor och Nacka kommuns mål om att minst 95 procent av förskolorna ska nå upp till minst 20 procent förskollärare är inte uppfyllt.

Nöjda elever och vårdnadshavare

Årets enkätundersökning bland vårdnadshavare och elever ger en bild av trygga barn som trivs på både skolor och förskolor i Nacka. Frågor som gäller elevinflytande och förtroende för rektor hamnar fortsatt lågt, mycket på grund av en hög andel vet-ej svar hos både elever och vårdnadshavare. Fritidshemmen får dock mycket höga omdömen av eleverna även när det gäller elevinflytande.

Fler elever fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till förskoleklass och grundskola hösten 2024 fick 92 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då andelen var 90 procent.

Fortsatt ökning av behöriga lärare i Nacka

​I Nacka kommun fortsätter andelen legitimerade och behöriga lärare i skolorna att öka. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare 2023 högre än i Stockholms län och riket.

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Visar 5 av 169 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: