Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Fortsatt höga resultat i Nacka - men något lägre än föregående år

Skolverkets statistik för läsåret 2022-2023 visar att Nackaeleverna fortsätter att ha stabilt höga resultat, både vad gäller gymnasiebehörighet, andel elever som klarar grundskolans alla 17 ämnen och genomsnittlig betygsnivå. Resultaten har dock sjunkit något jämfört med förra året. En liknande mindre nedgång märks också på länsnivå och delvis på riksnivå.

4 av 10 lärare på fritids är legitimerade och behöriga 2022

På Nackas fritidshem är i genomsnitt 40 procent av personalen legitimerade och behöriga för undervisningen. Det är två procentenheter lägre än i Stockholms län och tre procentenheter lägre än på nationell nivå. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 som nyss redovisats för utbildningsnämnden.

Nominerade till utmärkelsen Lära 2023

Nu är nomineringarna klara och ur hård konkurrens har 12 kandidater tagits fram. Passa på att lägga din röst - senast den 30 november!

Nytt avtal med Sirius för turbundna resor

Nacka kommun har nyligen genomfört en upphandling av turbundna resor för barn och vuxna samt skolskjuts för barn och elever i behov av särskilt stöd. Sirius Omsorg AB vann upphandlingen och kommer att fortsätta som leverantör.

Fokus på språkutveckling och stöd i förskolan

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en omfattande granskning av Nacka kommuns arbete för att säkerställa att förskolan främjar barns språkutveckling, ger stöd till barn med speciella behov, och möjliggör utveckling av både svenska och modersmål för barn med annat modersmål än svenska. Rapporten inkluderar rekommendationer för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att förbättra kvaliteten inom förskolan.

Visar 5 av 154 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: