Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Skolade i goda positiva möten med barnen

Samskolans skol- och fritidspersonal har under året deltagit i Nackas första pilotutbildning, ABC i skolan.

Utvecklingsakademin 2018

Vill du ha nya verktyg för att driva utveckling och förändring? Ansök till utvecklingsakademin senast 19 januari!

Kostnadsfri inspiration hos naturskolan

Under 2018 kan du och din klass komma på tema ”Vatten i rörelse” och ”Hållbar framtid” utan kostnad. I samverkan med Nacka Vatten och avfall bjuder vi in 30 klasser att besöka naturskolan och låta sig inspireras till en hållbar framtid. Först till kvarn!

Beslut om riktlinjer gällande skolplacering vid förskoleklass och grundskola

Utbildningsnämnden har fattat beslut om riktlinjer gällande antagning av elever till förskoleklass och grundskola i Nackas kommunala skolor. Riktlinjen förtydligar hur regleringen i skollagen tillämpas i Nacka, utifrån de lokala förutsättningarna.

Fonologisk screening – resultat för förskoleklass och koppling till olika förskolor

Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad rektorerna i Nacka har för uppfattning om den fonologiska screeningen. Enkätresultatet visar att den fonologiska screeningen är mycket uppskattad av rektorerna, och att resultaten bland annat används för att utforma undervisningen. Särskilt uppskattat är stödet med olika språklekar och övningar.

Ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämnden har beslutat om ändringar i nämndens delegationsordning. Ändringarna är en följd av olika nationella lagändringar samt införande av en samordnad process i kommunen vad gäller placering av elever till förskoleklass och grundskola

Hög digital kompetens på grundskolorna i Nacka

Läroplanen för grundskolan har förtydligats när det gäller digital kompetens, och lyfter nu fram bland annat programmering, kreativitet och källkritik. En studie har genomförts för att få en bild av nuläget när det gäller digital kompetens i grundskolan i Nacka. Resultatet visar att elevernas generella kompetens är hög.

Internbudget 2018 beslutad för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat om internbudget vilket är ett steg i budgetprocessen efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget och checknivåer för 2018. Utbildningsnämnden fördelar i sin internbudget bland annat medel till likvärdighetsgarantin och beslutar om tilläggsbeloppens storlek. Nytt för i år är att lovskola ingår bland tilläggsbeloppen.

Nackas nior är både trygga, nöjda och får bra betygsresultat

Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar årligen sin rapport Öppna Jämförelser för grundskolan. SKL har tagit fram ett sammanvägt mått som visar hur väl kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag. I den senaste rapporten hamnar Nacka på sjunde plats i landet och andra plats i länet. Dessutom är Nackas elever i årskurs 9 bland de nöjdaste och tryggaste i landet.

Så här går det för eleverna på introduktionsprogrammet

Utbildningsenheten har följt upp hur det har gått för de elever som började första året på någon av introduktionsprogrammets inriktningar höstterminen 2016. Uppföljningen visar att en majoritet av eleverna är kvar i samma utbildning som de började hösten 2016.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.