Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Nackas elever och föräldrar är nöjda med sin förskola och skola

Enkätundersökningen 2021 visar fortsatt goda resultat och både föräldrar och elever är i stor utsträckning nöjda med verksamheten. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procents nöjdhet bland eleverna och kommunens mål i detta avseende uppnås Svarsfrekvensen 2021 var betydligt lägre än tidigare år.

Reviderad riktlinje om skolplikt och skolpliktsbevakning

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 9 juni om nya riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen gäller från den 1 augusti 2021. De punkter som gällde skolpeng utomlands lyftes ur beslutet och kommer att tas upp som ett separat ärende under hösten.

Anmälningar om elevers upprepade eller längre frånvaro

Utbildningsenheten har sammanställt de anmälningar om upprepad eller längre frånvaro som kommit in till enheten mellan oktober 2020 och maj 2021. Den vanligaste orsaken till elevers frånvaro är fysisk eller psykisk ohälsa. Under 2020 har även rädsla för covid-19 varit en orsak till frånvaro.

Bättre digitalt lärande behövs för att klara kompetensförsörjningen

Tillsammans med utbildningsanordnare och edtechbranschen behöver staten ta sitt ansvar för att utvärdera kvaliteten i de digitala lärresurserna. Att överlåta ansvaret till enskilda lärare är ohållbart, skriver flera utbildningsaktörer i den nationella testbädden, Swedish Edtest, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Storsatsning på skolan i Nacka – två nya skolor planeras

Just nu planeras det för två nya skolor i Nacka. Det handlar om en ny skola i Ektorp, med en fullstor sporthall och en femspelarplan med konstgräs som ska stå redo till höstterminen 2025. Dessutom ska en ny skola i Duvnäs Utskog projekteras för att ersätta den befintliga Borgvallaskolan.

Visar 5 av 153 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: