Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Ny mötesserie - EdtestTalks

Den 12 oktober 2021 är du som utbildare välkommen att få en överblick över de digitala lärresurser som du kan testa gratis i höst.

Dags för höstens naturstädning

Varje vår och höst ges skolklasser och ungdomsföreningar möjlighet att städa naturen i Nacka. Anmälan till höstens naturstädning startar den 20 september. Städningen pågår mellan den 2 -17 oktober.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett nytt pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att nominera din favoritpedagog!

Nackas elever och föräldrar är nöjda med sin förskola och skola

Enkätundersökningen 2021 visar fortsatt goda resultat och både föräldrar och elever är i stor utsträckning nöjda med verksamheten. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procents nöjdhet bland eleverna och kommunens mål i detta avseende uppnås Svarsfrekvensen 2021 var betydligt lägre än tidigare år.

Reviderad riktlinje om skolplikt och skolpliktsbevakning

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 9 juni om nya riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen gäller från den 1 augusti 2021. De punkter som gällde skolpeng utomlands lyftes ur beslutet och kommer att tas upp som ett separat ärende under hösten.

Visar 5 av 156 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: