Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.

Ökad tillgång till legitimerade och behöriga lärare i Nacka

I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. Jämfört med Stockholms län och riket hade Nacka år 2022 en högre andel legitimerade och behöriga lärare i samtliga jämförda skolformer.

Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023 fick 90 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Nästa alla, eller 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt, en liten minskning från förra årets 100 procent.

Höjda checkbelopp den 1 juli 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om höjning av vissa checkbelopp från och med den 1 juli 2023.

Satsning på ökad kompetens kring NPF på förskolor och skolor

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF i förskolor och skolor. Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Visar 5 av 142 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: