Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Om särskilt begåvade elever - hur vi bäst ser och bemöter dem i skolan

Brainchild - höstens stora konferens om särskild begåvning riktar sig till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagog såväl som ledning.

Steg mot framtidens mat i Nacka

Förutom att mat ska vara god, näringsriktig och säker behöver den vara hållbar - vilket är den röda tråden i seminarieserien Framtidens mat. Kommunens inköpsenhet och Välfärd skola genomför nu tillsammans en satsning med det temat.

Förslag på höjning av gymnasieskolans programpriser

Storsthlms styrelse har inför 2019 föreslagit en uppräkning med 1,8 procent för både programpriserna och för strukturtillägget. Kommunerna i samverkansområdet ska nu fatta beslut om höjningen.

Nackas elever fortsätter att ha goda resultat

En färsk rapport visar att niornas resultat har ökat ytterligare från en redan hög nivå och ännu fler elever blev behöriga till gymnasieskolan. Alla grundskolor utom en har resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Dags för höstens naturstädning

Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa. Höstens anmälan startar den 20 september.

Nackas niondeklassare fortsätter att övertyga!

Färsk betygsstatistik visar att Nackas niondeklassare fortsätter att ha mycket goda betygsresultat. Jämfört med förra året har både meritvärdet och andelen behöriga till gymnasieskolan ökat. Nästan alla skolor i Nacka har ett resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Nacka växer: 9000 nya platser behövs fram till 2035

Enligt en ny behovsprognos behöver Nacka utöka antalet platser i förskolan och grundskolan med 7000 platser. Dessutom behövs ytterligare 2000 platser på gymnasieskolan.

Vårens tillsyn och insyn visar på en generellt god kvalitet

Den tillsyn och insyn som utbildningsenheten genomfört under våren 2018 visar att förskolorna generellt håller god pedagogisk kvalitet.

Nackas gymnasieelever ger både ris och ros till sina skolor

Gymnasieungdomarna i Nacka ger både ris och ros till sin skola i en färsk enkätundersökning bland gymnasieeleverna i Stockholms län

Uppföljning av närvaro samt skolplikt gäller snart även eleverna i förskoleklass

Riktlinjen gällande uppföljning av närvaro samt skolplikt har reviderats eftersom skollagen har ändrats så att skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.