Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Nackas niondeklassare fortsätter att övertyga!

Färsk betygsstatistik visar att Nackas niondeklassare fortsätter att ha mycket goda betygsresultat. Jämfört med förra året har både meritvärdet och andelen behöriga till gymnasieskolan ökat. Nästan alla skolor i Nacka har ett resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Nacka växer: 9000 nya platser behövs fram till 2035

Enligt en ny behovsprognos behöver Nacka utöka antalet platser i förskolan och grundskolan med 7000 platser. Dessutom behövs ytterligare 2000 platser på gymnasieskolan.

Vårens tillsyn och insyn visar på en generellt god kvalitet

Den tillsyn och insyn som utbildningsenheten genomfört under våren 2018 visar att förskolorna generellt håller god pedagogisk kvalitet.

Nackas gymnasieelever ger både ris och ros till sina skolor

Gymnasieungdomarna i Nacka ger både ris och ros till sin skola i en färsk enkätundersökning bland gymnasieeleverna i Stockholms län

Uppföljning av närvaro samt skolplikt gäller snart även eleverna i förskoleklass

Riktlinjen gällande uppföljning av närvaro samt skolplikt har reviderats eftersom skollagen har ändrats så att skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Uppskattade studiebesök på våra kretsloppscentraler

Även i år blev det succé för Nacka vatten och avfalls uppskattade studiebesöksverksamhet för tredjeklassare på Östervik kretsloppscentraler. Bara i maj utbildade vi ca 200 stycken nya kretsloppshjältar.

Nu blir fakturorna för förskola och fritidshem enklare att läsa

Som ett led i att förbättra och förenkla för Nackaborna genomför nu Nacka kommun en ny utformning av fakturorna för förskola och fritidshem. För att underlätta för vårdnadshavarna kommer fakturan i fortsättningen ha färre rader per barn.

Gratis kollektivtrafik för ungdomar i sommar

Regeringen har beslutat att skolungdomar i årskurserna 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Ändring av reglerna vid signering av kontrakt för förskola och fritidshem

Utbildningsnämnden har beslutat om en ändring av de allmänna bestämmelserna. Ändringen medför att i de fall ett barns vårdnadshavare skrivna på olika adresser ska båda vårdnadshavarna signera kontrakt då de accepterar en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

God tillgång på utbildade och legitimerade lärare i Nacka

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2017. När det gäller fritidshemmens personal har andelen personal med pedagogisk högskoleexamen minskat

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.