Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Fler elever fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till förskoleklass och grundskola hösten 2024 fick 92 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då andelen var 90 procent.

I början av året valde de så kallade måsteväljarna skola inför hösten 2024. Med måsteväljare avses vårdnadshavare som behöver göra ett skolval, antingen för att barnet ska börja i förskoleklass eller för att den nuvarande skolan inte har nästa årskurs. Förutom måsteväljarna valde även de som är på väg att flytta till Nacka samt de som vill ansöka om att byta skola.

Resultat i skolvalet 2024

I skolvalet väljer vårdnadshavare som är måsteväljare tre olika skolor rangordnade från 1 till 3. De allra flesta, 92 procent, fick placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 95 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har dock ökat från 90 procent till 92 procent jämfört med förra året.

Nästa alla, 99,8 procent, fick något av sina tre val, också det en ökning från förra årets 99 procent.

Flest val görs till förskoleklass. Där fick 91 procent sitt förstahandsval, samma andel som år 2023. I årskurs 7 fick 95 procent placering på förstahandsvalet, vilket är en ökning från tidigare år då det var 89 procent. Det är värt att nämna att 100 procent av de sökande till kommunala skolor åk 7 fick sitt förstahandsval. (Undantaget profilklass Ekliden idrott där eleverna gör antagningsprov).

Vårdnadshavare som ej valt skola

​För totalt 73 barn gjorde vårdnadshavare, trots påminnelser, inte något skolval. De barn som inte hade ett val fick en skolplacering på närmaste kommunala skola med ledig plats. Av dessa elever var det ett antal som ska flytta från kommunen eller som ska gå på en skola i en annan kommun och som inte meddelat utbildningsenheten.

​​Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där finns tabeller med resultat per skola och även jämförelser över tid.

Sidan uppdaterades: