Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Seminarium om gymnasieelevers syn på skolan

I september är lärare, skolledning och huvudmän som arbetar med gymnasieskolan välkomna på ett seminarium där två forskare ger en fördjupad bild av gymnasieelevernas upplevelser av sin skolvardag.

Välkommen på ett seminarium om gymnasieelevers syn på skolan i Nacka!

I de årliga elevenkäterna ger eleverna i gymnasiet ofta ganska låga betyg på sådant som stimulans, inflytande och återkoppling i skolan.
Utbildningsnämnden har givit två forskare i uppdrag att undersöka vad som ligger bakom resultaten, och bett dem ge en fördjupad bild av elevernas upplevelser av sin skolvardag.

Nu bjuder vi in till ett seminarium där forskarna presenterar studiens resultat. Seminariet kommer också innehålla reflektion och diskussion om resultaten och vilka lärdomar som kan dras. Vi tycker att det vore värdefullt om representanter för såväl lärare, skolledning som huvudmän på din skola kan delta!

Studien har genomförts av Eva Alerby, professor i pedagogik, och Erica Hagström, doktor i pedagogik, från Luleå tekniska universitet. Studien baseras framförallt på intervjuer med elever på olika gymnasieskolor i Nacka.

DATUM: 19 september 2019
TID:  14.00-16.30
PLATS: Nackasalen, Nacka stadshus, Granitvägen 15.
Kaffe/te och kaka serveras.

Anmäl dig via denna länk senast den 16 september

Sidan uppdaterades: