Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

I ärendet redovisas statistik om personal och utbildningsnivå på respektive förskola i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2019 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.

Andel utbildade förskollärare

En av utbildningsnämndens resultatindikatorer är att minst 95 procent av förskolorna ska minst 20 procent förskollärare. Resultatet för 2019 är 89 procent vilket innebär att målnivån inte är nådd. Resultatet för 2019 är en procentenhet lägre än föregående år. I absoluta tal var det 87 av Nackas totalt 98 förskolor som hade minst 20 procent förskollärare. Elva förskolor nådde inte upp till den nivån vilket är en enhet mer än 2018.

Andelen personal som är utbildade förskollärare i Nackas förskolor var 31 procent vilket är en procentenhet lägre än förra året. Andelen förskollärare är en procentenhet högre i de fristående förskolorna. Jämfört med föregående år så har andelen förskollärare i de kommunala enheterna sjunkit med tre procentenheter.

Personal med pedagogisk högskoleutbildning

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning var 34 procent år 2019. Det är en procentenhet lägre än föregående år. De senaste fem åren har andelen med pedagogisk högskoleexamen varierat mellan 36–34 procent.

Anställda utan någon utbildning för arbete med barn

Förskolorna har även uppgivit hur många anställda årsarbetare som inte hade någon utbildning för arbete med barn. I genomsnitt var det 14 procent av årsarbetarna som inte hade någon utbildning för arbete med barn. Det är samma nivå som föregående år. I de kommunala förskolorna var andelen 11 procent och i fristående var andelen 17 procent. Andelen har ökat med en procentenhet för både kommunal och fristående verksamhet jämfört med 2018.

Antal barn per årsarbetare

Personaltätheten på Nackas förskolor är 5,3 barn per årsarbetare. Genomsnittet för riket var 5,1. Personaltätheten i Nacka har varit stabil över åren.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du kan ta del av diagram och fördjupande statistik

Sidan uppdaterades: