Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Bättre språkutveckling - så här arbetar Nackas förskolor

Inköp av litteratur, inköp av digitala hjälpmedel och kompetensutveckling av personal är de vanligaste insatserna på de förskolor som valt att ta del av statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan

Sedan hösten 2019 har kommunerna kunnat ta del av statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Bidraget kan användas till:

  • Insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i förskolan).
  • Särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska.
  • Utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

I Nacka är det utbildningsenheten som söker statsbidraget och fördelar sedan bidraget till kommunala och fristående förskolor i kommunen till de förskolor som anmält att de vill ta del av bidraget. 2021 är det 73 av Nackas 100 förskolor som tar emot bidraget. De vanligaste insatserna som förskolorna använt medlen till är inköp av litteratur, inköp av digitala hjälpmedel och kompetensutveckling av personal. Utbildningsenheten ordnade i februari en workshop för erfarenhetsutbyte mellan förskolorna om hur man kan använda bidraget på bästa sätt.

En mindre del av statsbidraget fördelas till öppna förskolor och en informationsinsats till vårdnadshavare gällande allmän förskola.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: