Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Maj

God tillgång till legitimerade och behöriga lärare

Utbildningsenheten har just redovisat den senaste statistiken över andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka. Den sammantagna bilden tyder över lag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

Skolorna ska ha legitimerade och behöriga lärare för varje ämne och skolår som undervisningen avser. I Nacka uppfylls detta till 78 procent i grundskolan och 87 procent i gymnasieskolan. Det är högre behörighet jämfört med vad som är fallet på läns- och riksnivå. Vid de tre största gymnasieskolorna i Nacka är behörighetsgraden strax under 100 procent.

I förskoleklassen är 83 procent av lärarna legitimerade och behöriga för undervisning i den skolformen, vilket är på samma nivå som i länet men något lägre än i riket.
Behörighetsgraden är 100 procent vid två av tre skolor med förskoleklass i Nacka.

I grundsärskolan uppgår andelen legitimerade lärare med specialpedagogisk högskoleexamen till 43 procent. Det är en låg nivå, men trots det betydligt högre än i såväl Stockholms län som riket. I gymnasiesärskolan handlar det om 30 procent med motsvarande utbildning, vilket också är högre än på läns- och riksnivå.

Lärarnas behörighet för undervisningen de bedriver är i genomsnitt högre i skolor med kommunal huvudman än i skolor med fristående huvudman. Undantaget är förskoleklassen, där motsatt förhållande gäller.

Den redovisade statistiken i ärendet är hämtad från Sveriges officiella statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in och avser situationen den 15 oktober 2021.

Länk till hela tjänsteskrivelsen där du finner jämförelser över tid samt mellan ämnen och skolor

Sidan uppdaterades: