Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våga Visa-observationerna avecklas

Observationerna inom Våga Visa-samarbetet avvecklas eftersom det endast finns en kommun kvar i den delen av samarbetet, utöver Nacka. Underlaget bedöms då vara för litet för att kunna fortsätta med observationer i dess nuvarande form. Utbildningsenheten kommer att se över möjligheten att framöver utveckla nya sätt att fånga kvaliteten i förskola och skola.

Våga Visa är ett kommunalt utvärderingssamarbete som pågått i över 20 år och omfattar såväl fristående som kommunala förskolor och skolor verksamma i medlemskommunerna. Förutom observationer av externa pedagoger består Våga Visa av den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare samt ett självvärderingsverktyg som är frivilligt för enheterna att använda sig av inför en observation. I den del som avser observationer ingår för närvarande Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby kommun i samarbetet, medan ytterligare fem kommuner samverkar om enkäten.

Nu avvecklas observationsdelen av Våga Visa eftersom enbart en samverkanskommun, utöver Nacka, kvarstår i samarbetet. Det blir för litet underlag för att observationerna ska kunna fortsätta. I nuvarande form bygger observationerna på att de som observerar inte är verksamma i samma kommun som den observerade förskolan eller skolan verkar i. En del av tanken är också att de pedagoger och rektorer som är observatörer ska ha tillgång till ett nätverk av kollegor vid andra kommuner. Samtliga kommuner som idag finns i samarbetet kring observationerna (Sollentuna, Upplands Väsby och Nacka) har dock framfört önskemål om fortsatt kunskapsutbyte kring uppföljnings- och utvärderingsfrågor i någon form.

Utbildningsenheten avser att framöver undersöka hur erfarenheter från Våga Visas observationer kan tas tillvara samt om behov och möjlighet finns av att utveckla detta i någon form inom kommunen. Kopplat till observationerna finns också Våga Visas självvärderingsverktyg, som är frivilligt för enheter att använda sig av inför en observation. Även denna del kommer ingå i utbildningsenhetens översyn efter att Våga Visas observationerna avslutats.

Läs hela tjänsteskrivelsen om Våga Visa

Sidan uppdaterades: