Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nu öppnar ansökan till Myrsjö och Skuru-Duvnäs resursskolor

I höst startar Nackas nya resursskolor för elever i årskurs 1–9 med en diagnos inom autismspektrum. Ansökan kan göras från 31 mars till och med 21 april.

En resursskola är en skolenhet som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd. Nackas resursskolor tar emot elever med en diagnos inom autismspektrum och som har behov av att få undervisning i en anpassad lärmiljö, i mindre grupp och med hög personaltäthet

Skuru-Duvnäs resursskola har sina lokaler i Gula huset vid Skuru skola och Myrsjö resursskola har verksamhet dels i en egen byggnad, dels i en del av Orminge skolas byggnad.

Ansökan görs via resursskolornas webbsidor:

Myrsjö resursskola www.nacka.se/myrsjoresursskola
Skuru-Duvnäs resursskola www.nacka.se/skuru-duvnasresursskola

Sidan uppdaterades: