Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utbildningsnämndens uppdrag 2023-2024

På den här sidan har vi samlat övergripande information om de särskilda uppdrag som utbildningsnämnden fått under 2023. Det handlar både om uppdrag från kommunfullmäktige i samband med Mål & Budget-beslutet i november 2022, uppdrag från utbildningsnämnden och uppdrag som finansieras av Nackas framtidsfond. Dessa uppdrag utgör tillsammans en stor satsning på fortbildning för personalen på alla förskolor och skolor i Nacka - fristående och kommunala.

Nacka är en av landets främsta skolkommuner och en hög andel Nackaelever når kunskapsmålen i skolan. Nacka kommun har en uttalad målsättning att alla barn och elever ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas maximalt. Utbildningsnämnden genomför därför från hösten 2023 en satsning med två inriktningar:

  • Barn och elever med olika kognitiva förmågor samt
  • Ökad närvaro i skolan.

Satsningen är tänkt att ge alla aktörer i Nacka – fristående och kommunala – möjlighet att tillsammans göra Nacka till en ännu bättre skolkommun.

Barn och elever med olika kognitiva förmågor

Satsningen på ökad kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett uppdrag till utbildningsnämnden från kommunfullmäktige. Dessutom har förskolor och skolor uttryckt att detta är ett område där de vill ha stöd i arbetet.

Digitala seminarier kring barn och unga med NPF

I samarbete med Emma Leifler (Göteborgs universitet) och Ifous (Innovation, Forskning och Utveckling i förskola och skola) bjuder utbildningsenheten i Nacka kommun in till en dag som handlar om att möta barn med olika kognitiva förmågor – från svag till stark - under rubriken Barn och unga med NPF: Metoder, strategier och stödstrukturer för att möta behov i olika lärmiljöer.

Seminariet kommer att innehålla forskningsbaserade föreläsningar, gruppsamtal och möjlighet till återkoppling och reflektioner från föreläsaren. Målgrupp för seminariet är alla som arbetar med barn och elever med NPF-problematik eller särbegåvning på förskolor och skolor i Nacka.

Webbseminarium den 1 februari 2024 Klicka här för att anmäla dig

Film från webbinariet om grundskola/anpassad grundskola

I blocket nedan hittar du ett utdrag ur webbinariet för grundskola och anpassad grundskolafrån den 16 novemer 2023. Filmen är textad på svenska - klicka på symbolen för undertexter för att få fram texten.

Knytkonferenser kring barn och elever med NPF

På dessa träffar möts yrkesverksamma från fristående och kommunala förskolor och skolor i Nacka över skolgränserna och utbyter erfarenheter och kunskap kring hur man på bästa sätt stöttar barn och elever med särskilda behov.

Mötesformen knytkonferens är ett nytänkande koncept som bygger på samma idé som ett knytkalas– du bidrar med dina tankar och erfarenheter och bjuder alla att ta del av dessa. Vi hoppas kunna använda själva knytkonceptet till andra frågeställningar i framtiden.

Målgrupp för nätverksträffarna/knytkonferenserna är alla som arbetar med barn och elever med NPF på fristående och kommunala förskolor och skolor i Nacka samt inom den kommunala vuxenutbildningen.

Elever med särskild begåvning

Våren 2024 bjuder vi in till ett webbinarium då vi fokuserar på elever med särskild begåvning. Skolpersonalen i våra fristående och kommunala skolor bjuds in till en halvdag som handlar om att möta barn med olika kognitiva förmågor. Elever med särskild begåvning har hög inlärningsförmåga och medvetenhet. Om de inte får de utmaningar och den stimulans som de behöver kan de ge upp och bli passiva. Hur bemöter och stöttar vi dessa barn på rätt sätt?

Ökad närvaro i skolan

I utbildningsnämndens satsning ingår även en serie seminarier med fokus på hur skolor kan främja skolnärvaro. Ökad närvaro är en mycket viktig fråga eftersom det är svårt för elever att nå sina mål om de är frånvarande under lång tid, oavsett anledning.

Seminarieserien Att främja skolnärvaro

Utbildningsnämnden i Nacka kommun och Ifous genomför i samverkan en seminarieserie på tre halvdagar som kretsar kring tre frågor:

  1. Vad säger forskningen främjar skolnärvaro?
  2. Hur kartlägger och utreder man skolfrånvaro?
  3. Hur samverkar man mellan olika verksamheter och funktioner kring problematisk skolfrånvaro?

Seminarierna utgår från tre olika rapporter som Ifous har publicerat: Skolnärvaro, Att utreda närvaroproblem samt Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Målgrupp för seminarierna är personal inom fristående och kommunala skolor i Nacka, socialtjänsten i Nacka samt Region Stockholm (till exempel BUP).

Mer information och anmälan

Om du vill läsa mer och/eller anmäla dig till något av de ovanstående aktiviteterna så hittar du datum, tider och anmälningslänkar i utbildningsenhetens aktivitetskalender

Sidan uppdaterades: