Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansökan modersmålspeng

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål.

Modersmålspeng betalas ut för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola som uppfyller nedanstående krav och deltar i modersmålsundervisning.

Krav för att vara berättigad till modersmålsundervisning

elever i förskoleklass och grundskola

Eleverna ska modersmålet som dagligt umgängesspråk och ha grundläggande kunskaper i språket. De nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk. Även elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning.

elever i gymnasieskola

Eleverna ska ha modersmålet som dagligt umgängesspråk och ha goda kunskaper i språket. De nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk. Även elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning.

Ansökan om modersmålspeng

Observera att det är två olika rutiner beroende på

  1. om skolan själv anordnar modersmålsundervisningen på sin egen skola eller
  2. om undervisningen utförs av Nacka språk- och utbildningscentrum .

1. Modersmålsundervisning i skolans egen regi

Ansökan görs via ett digitalt formulär. Observera att ansökan endast ska göras en gång per elev. Pengen betalas sedan ut varje månad tillsammans med skolpengen tills dess skolan meddelar att eleven avslutat studierna.

Länk till digitalt formulär för ansökan om modersmålspeng

2. Modersmålsundervisning som utförs av Nacka språk- och utbildningscentrum

Nacka språk- och utbildningscentrum har skickat information om att det från höstterminen 2019 finns en ny rutin för modersmålsundervisningen som sker via Nacka språk- och utbildningscentrum:

Rutinen är att Nacka språk- och utbildningscentrum

  1. tar emot ansökan från vårdnadshavare och
  2. fattar beslut om att eleven är berättigad till modersmålsundervisning.

Modersmålspengen betalas sedan direkt till Nacka språk- och utbildningscentrum utan att passera den skola där eleven är inskriven.

Kontakta Nacka språk- och utbildningscentrum för mer information. Kontaktuppgifter hittar du på Nacka språk- och utbildningscentrums webbsida

Belopp

Aktuella belopp hittar du på sidan Finansiering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.