Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Ansökan om modersmålspeng grundskola

Observera att det är olika rutiner beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen. Klicka på blocken nedan för att få information om rutinerna.

I skolans egen regi

När skolan själv anordnar modersmålsundervisningen.
Exempelvis kan skolan ha en lärare eller annan personal som undervisar i det aktuella språket. Skolan kan också köpa tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten.

I modersmålsenhetens regi

När skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten.

Modersmålsundervisning i skolans "egen regi"

Modersmålsundervisning i skolans egen regi innebär att skolan själv anordnar modersmålsundervisningen. Det kan ske genom en lärare som är anställd på skolan eller annan skolpersonal som undervisar i det aktuella språket. Alternativt kan skolan köpa in tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten i Nacka.

Ansökan från vårdnadshavare

 1. Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till grundskolan där eleven går.
 2. Rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt gällande regelverk.
 3. Om rektor beslutat att bevilja modersmålsundervisning ska anmälan göras till utbildningsenheten, se nedan.

Ansökan om modersmålspeng från skola

 1. Skolan anmäler löpande nya elever som deltar i modersmålsundervisning i skolans egen regi.
 2. Anmälan görs online, klicka på den orange knappen nedan.
  Observera att ansökan endast ska göras en gång per elev.
  Pengen betalas ut tillsammans med skolpengen tills dess skolan meddelar att eleven avslutat studierna.
 3. Ersättningen betalas ut en gång per termin, se blocket "Utbetalning av modersmålspeng".
 4. Formuläret används även för att avsluta elever som inte längre deltar i modersmålsundervisningen.
Ansökan om modersmålspeng i grundskolans egen regi

I Modersmålsenhetens regi

All information om den modersmålsundervisning som sker via Modersmålsenheten i Nacka finns på enhetens egen webbsida.

På webbsidan finns information om rutinerna för ansökan samt en länk till digital ansökan för vårdnadshavare.

Information om ansökan och rutiner Modersmålsenhetens webbsida

Utbetalning av modersmålspeng

Modersmålspengen betalas ut två gånger per år enligt rutinbeskrivningen nedan:

Vårterminen

I mars månad betalas modersmålspeng för hela vårterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den 15 februari.

Observera att utbetalningen i mars månad avser hela vårterminen och baseras på de elever som finns registrerade den 15 februari.

 • Skolan får inga extra pengar för elever som tillkommer efter den 15 februari
 • Skolan får inget avdrag för elever som slutar efter den 15 februari.

Höstterminen

I oktober månad betalas modersmålspeng för hela höstterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den15 september.

Observera att utbetalningen i oktober månad avser hela höstterminen och baseras på de elever som finns registrerade den 15 september.

 • Skolan får inga extra pengar för elever som tillkommer efter den 15 september
 • Skolan får inget avdrag för elever som slutar efter den 15 september.

Sidan uppdaterades: