Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansökan om modersmålspeng grundskola

Observera att det är två olika rutiner beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen.

1. MODERSMÅLSUNDERVISNING I skolans "egen regi"

När skolan själv anordnar modersmålsundervisningen. Exempelvis kan skolan ha en lärare eller annan personal som undervisar i det aktuella språket eller så köper skolan tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten.

2. I modersmålsenhetens regi

När skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten.

Klicka på blocken nedan för att få information om rutinerna:

1. Modersmålsundervisning i skolans "egen regi"

Länken nedan använder du för att anmäla nya elever som deltar i modersmålsundervisning i skolans egen regi.* Formuläret används även för att avsluta elever som inte längre deltar i modersmålsundervisningen.

* Begreppet "I skolans egen regi" innebär att skolan själv anordnar modersmålsundervisningen. Exempelvis kan skolan ha en lärare anställd på skolan eller annan skolpersonal som undervisar i det aktuella språket. Alternativt köper skolan tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten.

Ansökan om ny elev eller avslutning av elev görs via ett digitalt formulär, se länk nedan.

Länk till digitalt formulär för ansökan om modersmålspeng

Observera att ansökan endast ska göras en gång per elev. Pengen betalas sedan ut varje månad* tillsammans med skolpengen tills dess skolan meddelar att eleven avslutat studierna.

Från vårterminen 2020 betalas ersättningen ut en gång per termin. Se separat information.

2. I Modersmålsenhetens regi

Från höstterminen 2019 finns en ny rutin för modersmålsundervisningen som sker via Modersmålsenheten (Nacka språk- och utbildningscentrum).

Modersmålsenheten

 1. tar emot ansökan från vårdnadshavare,
 2. fattar beslut om att eleven är berättigad till modersmålsundervisning,
 3. meddelar elevens uppgifter till utbildningsenheten för registrering.

Kontakta Modersmålsenheten (Nacka språk- och utbildningscentrum) för mer information. Kontaktuppgifter hittar du på Nacka språk- och utbildningscentrums webbsida

Förändrad rutin kring administrationen av modersmålspeng

Utbildningsenheten har tagit fram en ny rutin gällande administration kring modersmålspengen. Syftet med den nya rutinen är att minska administrationen och förenkla för skolorna.

Observera att den nya ansökningsrutinen enbart gäller registrering av nya elever samt avslut av elever inte längre deltar i modersmålsundervisning. Skolan inte ska göra någon ny anmälan av de elever som redan deltar i modersmålsundervisning och får modersmålspeng.

Förändringen genomförs i två steg, se nedan.

1. Förändrad ansökan - utbetalning till elevens skola

Det första steget i den nya rutinen innebär att elevregistreringen görs på olika sätt beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen.

MODERSMÅLSUNDERVISNING I SKOLANS "EGEN REGI"

Om skolan själv anordnar modersmålsundervisningen (genom att en lärare eller annan personal undervisar i det aktuella språket eller genom att skolan köper tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten) är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Skolan anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.
 • Anmälan görs via ett digitalt formulär.


MODERSMÅLSUNDERVISNING I MODERSMÅLSENHETENS REGI

Om skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Ansökan skickas till Modersmålsenheten.
 • Modersmålsenhetens rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Modersmålsenheten anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.
 • Anmälan görs via ett digitalt formulär.

2. Ny rutin för utbetalning från 2020

höstterminen 2019

Modersmålspengen betalas som tidigare till elevens skola. Modersmålsenheten får ersättning genom att fakturera de skolor som Modersmålsenheten har avtal med.

Vårterminen 2020

Nu införs steg två i den förändrade rutinen vilket innebär

 • ett avräkningsdatum per termin och
 • en utbetalning per termin (istället för utbetalning per månad).
 • Modersmålsenheten får nu ersättningen direkt till sig och behöver inte längre fakturera skolorna.

Modersmålspengen betalas ut en gång per termin

Vårterminen

I mars månad betalas modersmålspeng för hela vårterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den15 februari.

Höstterminen

I oktober månad betalas modersmålspeng för hela höstterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den15 oktober.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.