Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Ansökan om modersmålspeng grundskola

Två olika rutiner beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen

I skolans "egen regi"

När skolan själv anordnar modersmålsundervisningen. Exempelvis kan skolan ha en lärare eller annan personal som undervisar i det aktuella språket. Alternativt köper skolan tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten.

I modersmålsenhetens regi

När skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten.

Klicka på blocken nedan för att få information om rutinerna:

Modersmålsundervisning i skolans "egen regi"

Länken nedan använder du för att anmäla nya elever som deltar i modersmålsundervisning i skolans egen regi.* Formuläret används även för att avsluta elever som inte längre deltar i modersmålsundervisningen.

* Begreppet "I skolans egen regi" innebär att skolan själv anordnar modersmålsundervisningen. Exempelvis kan skolan ha en lärare anställd på skolan eller annan skolpersonal som undervisar i det aktuella språket. Alternativt köper skolan tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten.

Ansökan om ny elev eller avslutning av elev görs via ett digitalt formulär, se länk nedan.

Länk till digitalt formulär för ansökan om modersmålspeng

Observera att ansökan endast ska göras en gång per elev. Pengen betalas sedan ut tillsammans med skolpengen tills dess skolan meddelar att eleven avslutat studierna. Från och med vårterminen 2020 betalas ersättningen ut en gång per termin. Se separat information.

I Modersmålsenhetens regi

Från och med höstterminen 2019 används en ny rutin för modersmålsundervisningen som sker via Modersmålsenheten (Nacka språk- och utbildningscentrum).

Modersmålsenheten

 1. tar emot ansökan från vårdnadshavare,
 2. fattar beslut om att eleven är berättigad till modersmålsundervisning,
 3. meddelar elevens uppgifter till utbildningsenheten för registrering.

Kontakta Modersmålsenheten (Nacka språk- och utbildningscentrum) för mer information. Kontaktuppgifter hittar du på Nacka språk- och utbildningscentrums webbsida

Rutiner för anmälan

Elevregistreringen görs på olika sätt beroende på vem som anordnar modersmålsundervisningen.

Modersmålsundervisning i skolans egen regi

Om skolan själv anordnar modersmålsundervisningen (genom att en lärare eller annan personal undervisar i det aktuella språket eller genom att skolan köper tjänsten från någon annan än Modersmålsenheten) är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Skolan anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.
 • Anmälan görs via ett digitalt formulär.
  Länk till anmälningsformuläret

Modersmålsundervisning i modersmålsenhetens regi

Om skolan köper tjänsten från Modersmålsenheten är rutinen enligt nedan:

 • Vårdnadshavare gör ansökan om modersmålsundervisning till skolan där eleven går.
 • Ansökan skickas till Modersmålsenheten.
 • Modersmålsenhetens rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.
 • Modersmålsenheten anmäler löpande nya elever samt elever som ska avslutas.
 • Anmälan görs via ett digitalt formulär.

Utbetalning av modersmålspeng

Ny rutin för utbetalning från 2020

Nu införs steg två i den förändrade rutinen vilket innebär

 • ett avräkningsdatum per termin och
 • en utbetalning per termin (istället för utbetalning per månad).
 • Modersmålsenheten får nu ersättningen direkt till sig och behöver inte längre fakturera skolorna.

utbetalning EN GÅNG PER TERMIN

Vårterminen

I mars månad betalas modersmålspeng för hela vårterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den 15 februari.

Observera att utbetalningen i mars månad avser hela vårterminen och baseras på de elever som finns registrerade den 15 februari.

 • Skolan får inga extra pengar för elever som tillkommer efter den 15 februari
 • Skolan får inget avdrag för elever som slutar efter den 15 februari.

Höstterminen

I oktober månad betalas modersmålspeng för hela höstterminen för de elever som skolan respektive Modersmålsenheten anmält senast den15 september.

Observera att utbetalningen i oktober månad avser hela höstterminen och baseras på de elever som finns registrerade den 15 september.

 • Skolan får inga extra pengar för elever som tillkommer efter den 15 september
 • Skolan får inget avdrag för elever som slutar efter den 15 september.

Sidan uppdaterades: