Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Verktyg och stöd

Nyanländresurs för elever i grundskolan

För nyanlända elever får skolan utöver grundskolechecken också en så kallad nyanländresurs. Här hittar du information om hur Nackas nyanländresurs beräknas och hur du gör för att ansöka.

Beloppet betalas ut under fyra år och är högre ju äldre eleven är och sjunker med tiden. Observera att ansökan endast görs en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad. Skolan ska därför inte förnya ansökan vid nytt läsår eller ny termin.

Ansökan om nyanländresurs Länk till webbformuläret

.

  • Nyanländ är en elev som kommit till Sverige och påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det år eleven fyller sju år.
  • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i grundskoleåldern och tidigare inte har gått i förskola eller förskoleklass.
  • Elever som kommit till Sverige före sju års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
  • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index. Human Development Index används för att jämföra välståndet i olika länder och är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Länder med högt HDI är till exempel Sverige, USA, Polen, Singapore och Japan.

Nyanländresurs,utöver ordinarie skolpeng, för elever i grundskola:

Lågt HDI Högt HDI
Skolpeng x faktor
Första året i Sverige 1,50 1,00
Andra året i Sverige 1,25 0,75
Tredje året i Sverige 0,50 0,50
Fjärde året i Sverige 0,25 0,25

Sidan uppdaterades: