Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Ansökan nyanländresurs

För nyanlända elever får skolan utöver checkbeloppet också en så kallad nyanländresurs. Här hittar du information om hur Nackas nyanländresurs beräknas och hur du gör för att ansöka.

Beloppet betalas ut under fyra år och är högre ju äldre eleven är och sjunker med tiden. Observera att ansökan endast görs en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad. Skolan ska därför inte förnya ansökan vid nytt läsår eller ny termin.

Från och med höstterminen 2022 kan skolorna även ansöka om nyanländresurs för elever i förskoleklass.

Ansökan om nyanländresurs Länk till webbformuläret


Regler för nyanländresurs från och med höstterminen 2022

  • Nyanländ är en elev som kommit till Sverige och påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det år eleven fyller sex år.
  • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i förskoleklass- eller grundskoleåldern och tidigare inte har gått i förskola.
  • Elever som kommit till Sverige före sex års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
  • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.


HDI - Human Development Index

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index. Human Development Index används för att jämföra välståndet i olika länder och är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Länder med högt HDI är till exempel Sverige, USA, Polen, Singapore och Japan.

Tabellen nedan visar nyanländresurs utöver ordinarie skolpeng, för elever i grundskola. Från höstterminen 2022 gäller nyanländresursen även för elever i förskoleklass.

HDI-grupp 1-2
Skolpeng x faktor
HDI-grupp 3-4
Skolpeng x faktor
Första året i Sverige 0,80 1,20
Andra året i Sverige 0,60 0,90
Tredje året i Sverige 0,40 0,40
Fjärde året i Sverige 0,20 0,20

Sidan uppdaterades: