Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Lovskola

Enligt skollagen har vissa elever i årskurs 8 och 9 rätt till undervisning under skollov. Här kan du läsa mer om regelverket och hur du ansöker om tilläggsbelopp för de elever som deltagit i lovskola.

Obligatorisk lovskola

Obligatorisk lovskola ska erbjudas

  • elever som slutat årskurs åtta och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs.
  • elever som slutat årskurs nio utan att ha blivit behöriga till gymnasiet.

Alla huvudmän är skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Lovskolan är frivillig för eleverna, men en elev som tackat ja måste också delta.

Den obligatoriska lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 eller 9 och uppgå till sammanlagt minst 50 timmar. Om eleven har deltagit i frivillig lovskola som ordnats tidigare under läsåret har skolan rätt att erbjuda färre timmar än 50 i den obligatoriska lovskolan. Den sammanlagda tiden för den enskilda eleven får dock inte understiga 50 timmar. Se exempel nedan:

klicka på bilden för att se den i ett större format

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Ansökan görs till utbildningsenheten via ett webbformulär. Till ansökan ska du digitalt bifoga en närvaroblankett för de elever som deltagit i lovskolan. Ansökan ska vara utbildningsenheten tillhanda senast den 31 augusti 2019 och utbetalning sker i samband med ordinarie utbetalning i september 2019.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola är 2 600 kronor per elev som deltagit 50 timmar. För elever som har deltagit mindre än 50 timmar får skolan ersättning per närvarotimme.

Frivillig lovskola

Om behov finns kan skolan anordna frivillig lovskola vid annan tid än juni månad, exempelvis på sportlov, påsklov och höstlov. Ersättning för den frivilliga lovskolan söker skolans huvudman i form av statsbidrag. Ansökan om statsbidrag för frivillig lovskola görs direkt till staten.

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.