Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Lovskola

Enligt skollagen har vissa elever i årskurs 8 och 9 rätt till undervisning under skollov. Här kan du läsa mer om regelverket och hur du ansöker om tilläggsbelopp för de elever som deltagit i lovskola.

Obligatorisk lovskola

Obligatorisk lovskola ska erbjudas

  • elever som slutat årskurs åtta och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs.
  • elever som slutat årskurs nio utan att ha blivit behöriga till gymnasiet.

Alla huvudmän är skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Lovskolan är frivillig för eleverna, men en elev som tackat ja måste också delta.

Den obligatoriska lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 eller 9 och uppgå till sammanlagt minst 50 timmar. Om eleven har deltagit i frivillig lovskola som ordnats tidigare under läsåret har skolan rätt att erbjuda färre timmar än 50 i den obligatoriska lovskolan. Den sammanlagda tiden för den enskilda eleven får dock inte understiga 50 timmar. Se exempel nedan:

klicka på bilden för att se den i ett större format

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Ansökan görs till utbildningsenheten via ett webbformulär. Till ansökan ska du digitalt bifoga en närvaroblankett för de elever som deltagit i lovskolan. Ansökan ska vara utbildningsenheten tillhanda senast den 31 augusti och utbetalning sker i samband med ordinarie utbetalning i september.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola är 2 600 kronor per elev som deltagit 50 timmar. För elever som har deltagit mindre än 50 timmar får skolan ersättning per närvarotimme.

Frivillig lovskola

Om behov finns kan skolan anordna frivillig lovskola vid annan tid än juni månad, exempelvis på sportlov, påsklov och höstlov. Ersättning för den frivilliga lovskolan söker skolans huvudman i form av statsbidrag. Ansökan om statsbidrag för frivillig lovskola görs direkt till staten.

Sidan uppdaterades: