Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erbjuda plats inom förskola och pedagogisk omsorg

För att du ska kunna erbjuda plats på ett korrekt sätt är det mycket viktigt att du kan två saker:

 1. Nacka kommuns regler för fördelning av plats
 2. Hur du hanterar kölistan i Nacka24

Nacka kommuns regler för fördelning av plats

När en förskola eller anordnare av pedagogisk omsorg har en ledig plats ska erbjudande göras enligt turordningen som beskrivs i blocken nedan. Reglerna är en del av Nacka kommuns riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet. Riktlinjerna gäller alla anordnare i Nacka oavsett huvudman.

En anordnare får endast göra avsteg från reglerna om synnerliga skäl finns. Innan du gör ett sådant avsteg ska du kontakta utbildningsenheten för samråd. Skälen ska motiveras och dokumenteras av anordnaren.

Om du är det minsta tveksam ska du höra av dig till utbildningsenheten. Vi hjälper dig gärna så att du känner dig säker på vad som gäller. Kontakta oss på forskola@nacka.se

Gör så här i Nacka24

 1. Börja med att bestämma det datum då ni tänker göra en inskolning.
 2. Logga in i Nacka24 och gå till Förskola/Fritidshem/Köhantering.
 3. För att vara säker på att det inte ligger kvar någon filtrering eller sortering ska du alltid börja med att "nollställa" kölistan så att den är ordnad utifrån Nacka kommuns riktlinjer. Det gör du genom att klicka NACKA KÖ / Gemensamma profiler och sedan välja NACKA KÖ igen i rullistan.

NACKAKÖ.jpg

När du ska erbjuda plats ska du göra det enligt turordningen i blocken nedan.

1. Beviljade förturer enligt skollagen

Barn som har beviljats förtur enligt skollagen ska erbjudas plats först.
Dessa barn hittar du i kolumnen Förturskategori, de är markerade med Särskilt stöd. Om det finns flera barn som beviljats förtur enligt skollagen ska du börja med att erbjuda plats till det barn som köat längst.

Om barnet inte ligger först i kön kräver systemet att du anger en orsak till avsteget. För barn med beviljad förtur enligt skollagen anger du orsaken Barn i behov av särskilt stöd.

2. Förtur efter föräldraledighet

Denna förtur gäller barn som inte har någon plats i förskola och som har ett större syskon placerat hos er. Observera att denna förtur endast gäller vid återgång efter föräldraledighet, det vill säga när vårdnadshavaren ska tillbaka till sin ordinarie sysselsättning.

Dessa hittar ni i kolumnen Syskonförtur och de är markerade med JA.
Om barnet inte ligger först i kön kräver systemet att du anger en orsak till avsteget. För barn med förtur efter föräldraledighet anger du orsaken Syskonförtur.

Om det äldre syskonet har bytt förskola under föräldraledigheten har det yngre barnet i stället förtur till den nya förskolan. Förturen börjar gälla från och med den dag då det äldre barnet börjar på den nya förskolan.

För att ett barn ska ha förtur efter föräldraledighet ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavaren har varit föräldraledig i samband med barns födelse.
 • Vårdnadshavaren återgår till sin sysselsättning i direkt samband med inskolningens slut.
 • Barnen är folkbokförda på samma adress.
 • Det yngre barnet har ingen placering i förskola eller pedagogisk omsorg.

3. Ködatum

Tänk på att

 • Kölistan måste vara "nollställd" det vill säga att NACKA KÖ är aktiverat och att ingen sortering eller filtrering är gjord.
 • Om du har gjort en sökning eller sorterat listan behöver du nollställa listan till grundinställningen. Det gör du genom att klicka NACKA KÖ / Gemensamma profiler och sedan välja NACKA KÖ igen i rullistan.
 • Om du behöver gå längre ner i listan ska du skrolla. I det här momentet får du aldrig filtrera eller sortera för att inte riskera att kön visas på fel sätt. Det barn som har köat längst tid ska visas först.
 • OBS! Börja alltid längst upp i listan med barn på plats nummer 1 varje gång du ska skicka ut erbjudanden, även om du varit inne i kölistan nyligen.

Klicka på bilden så visas den i större format:

Börja med barnet på plats nummer 1 i kön. Önskar barnet plats samma datum som inskolningsdatumet eller tidigare?

 • Om Ja: Skicka ett erbjudande till barnet.
 • Om Nej (barnet önskar plats senare än inskolningsdatumet): Gå till nästa barn i kön.

Gå till nästa barn i kön. Önskar barnet plats samma datum som inskolningsdatumet eller tidigare?

 • Om Ja: Skicka ett erbjudande till barnet.
 • Om Nej (barnet önskar plats senare än inskolningsdatumet): Gå till nästa barn i kön.

Upprepa punkterna ovan till dess att du har hittat ett barn som önskar plats samma datum som inskolningsdatumet eller tidigare.

Om barnet du erbjuder plats inte ligger först i kön kräver systemet att du anger en orsak till avsteget. Avstegsorsak = Barn före önskar plats senare (vilket betyder att barnet önskar plats senare än inskolningsdatumet och inget annat.)

Sidan uppdaterades: