Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Verktyg och stöd

Rutin för personer med skyddade personuppgifter

Personer med skyddade personuppgifter får inte finnas i Nacka24, varken bland ansökningar eller som placerade. All hanteringen sker manuellt och administreras av utbildningsenheten. När utbildningsenheten får besked från Skatteverket att ett barn eller en elev har fått skyddade personuppgifter tar vi bort alla ansökningar respektive avslutar placeringen i Nacka24.

Om barnet/eleven har en placering kontaktar utbildningsenheten anordnaren och informerar om hur checkutbetalningen kommer att göras i fortsättningen.

Ansökan

En vårdnadshavare som har skyddade personuppgifter som vill välja skola ska kontakta utbildningsenheten. Om du får kontakt med en vårdnadshavare med skyddade personuppgifter ber du därför vårdnadshavaren kontakta utbildningsenheten.

Placerade elever

Utbildningsenheten får besked från Skatteverket när någon i Nacka fått så kallade skyddade personuppgifter. Men om du själv skulle få besked om att ett barn/en elev fått skyddade personuppgifter ska du skyndsamt meddela utbildningsenheten.

Utbildningsenheten tar bort alla uppgifter ur Nacka24 och informerar anordnaren om hur checkutbetalning kommer att ske fortsättningsvis.

Sidan uppdaterades: