Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Utbildningsenhetens uppdrag

På den här sidan hittar du en kort sammanfattning av utbildningsenhetens uppdrag och huvudprocesser. Läs mer om hur utbildningsenheten arbetar och hur vi kan hjälpa och stödja dig. Men även vilka förväntningar vi har på dig som anordnare i Nacka!

Utbildningsnämnden är huvudman för och/eller myndighet för all utbildning i Nacka från förskola till gymnasieskola. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning.

Utbildningsenheten är utbildningsnämndens tjänstemannastöd. En av Nackas fyra styrprinciper är att skilja mellan finansiering och produktion och utbildningsenheten är därför en konkurrensneutral myndighets- och huvudmannaenhet utan egen produktion. Alla anordnare behandlas lika oavsett huvudman. Detta gäller för alla regler, alla rutiner och all finansiering.

Utbildningsenheten har tre huvudprocesser:

Kundval

Utbildningsenheten är huvudansvarig för kundvalet inom förskola och skola. Nacka24 kallas det verksamhetssystem där vårdnadshavare, anordnare och utbildningsenheten möts. Vårdnadshavare gör sitt val, anordnare hanterar sin kö och utbildningsenheten använder Nacka24 för utbetalning av checkbelopp till de anordnare som Nackaborna har valt. För att kunna arbeta i Nacka24 behöver du användaruppgifter som du får efter att du gått en introduktionsutbildning.

Finansiering

Checkbelopp fastställs av kommunfullmäktige i samband med Mål & Budget i november varje år. Därefter fattar utbildningsnämnden beslut om tilläggsbeloppens storlek. Varje månad görs utbetalning av checkbelopp till anordnaren utifrån de uppgifter som registrerats i Nacka24. Eventuella tilläggsbelopp betalas ut samtidigt. Dessa registreras i Nacka24 av utbildningsenheten.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en mix av regelbundna aktiviteter (t.ex. kundenkäter och VågaVisa) som har pågått i många år och aktiviteter som utbildningsnämnden använder för att undersöka en specifik fråga. Vi bjuder in till workshops och dialogmöten då utbildningsenheten och anordnare träffas för att i samverkan främja högre kvalitet inom förskola och skola.

Nacka har som Öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen är Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar.

Visionen, den grundläggande värderingen samt Nackas övergripande mål utgör tillsammans en stadig bas som utbildningsenhetens arbete alltid utgår ifrån.

Vad kan vi hjälpa till med?

Hör av dig om du har frågor kring

 • Nacka24-systemet
 • Nackas allmänna bestämmelser och taxebestämmelser
 • Skolplikt
 • Elever med hög frånvaro

Vi kontaktar dig ibland!

Du kommer att få mejl från oss lite då och då. Vi kan till exempel komma att höra av oss till dig angående:

 • Inbjudningar till chefsmöten, workshops, kvalitetsdagar, utbildningar
 • Besök gällande tillsyn & insyn
 • Observation inom VÅGA VISA
 • Kvalitetsdialog
 • Verksamhetsbesök
 • Placering av VFU-elever

Vill du veta mera? Har du frågor?

Här på vår anordnarwebb hittar du det mesta. Men hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss - telefon 08-718 80 00 eller e-post utbildningsenheten@nacka.se

Sidan uppdaterades: