Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som vill bli anordnare

För att bli anordnare måste företaget uppfylla Nacka kommuns auktorisationsvillkor och göra en ansökan. Nya ansökningar kan göras fortlöpande under året. Det är den enskilde som väljer vilket företag som ska utföra den hjälp som beviljats. Ett godkännande innebär inte att ditt företag garanteras kunder.

Så här gör du

  • Läs auktorisationsvillkoren som finns under rubriken ”För dig som är anordnare”. Här finns också information om ersättningsnivåer.
  • Fyll i anbudsformuläret för det kundval du vill ansöka i.
  • Glöm inte att fylla i all efterfrågad information samt att bifoga alla efterfrågade handlingar.
  • Ansökan görs via Kommers. Klicka nedan på Ansök om att bli anordnare av familjebehandling.
  • Anbudet handläggs av handläggare på kvalitet och stöd, sociala omsorgsprocessen som granskar den utifrån auktorisationsvillkoren.
  • Har du några frågor kan du kontakta kos@nacka.se
  • Om ansökan inte är komplett begär kommunen in kompletteringar.

Vad innebär det att vara godkänd anordnare?

Om alla villkor är uppfyllda auktoriseras företaget enligt Nacka kommuns kundval. Ett kontrakt, som gäller tills vidare, skrivs därefter mellan företaget och Nacka kommun. När företaget godkänts läggs en presentation av anordnaren upp i Jämföraren som är Nacka kommuns verktyg för kundval.

En auktorisation innebär inte att anordnaren garanteras kunder. Det är kunden som väljer vilken anordnare som ska utföra den hjälp som beviljats. Kunden har också rätt att byta anordnare. För den kund som inte kan eller vill välja finns ett så kallat ickevalsalternativ.

ansök om att bli anordnare av familjebehandling

Sidan uppdaterades: