Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av familjebehandling.

Här finns auktorisationsvillkor i kundvalet familjebehandling som gäller från och med 2021-12-01.

Här finns auktorisationsvillkor i kundvalet för familjebehandling som gäller från 1 januari 2024. (PDF-dokument, 279 kB)

Ändringsansökan familjebehandling.docx för dig som redan är godkänd anordnare men vill göra en ändring.

För att ändra uppgifter om er som anordnare i Jämföraren e-posta till kos@nacka.se . Ange vilket kundval det gäller.

Mer information

Allmän orientering

Syftet med familjebehandling är förändring av familjens livssituation och beteende utifrån barnets behov. Hela familjen ska vara i fokus för familjebehandlingen, som ska utgå ifrån familjens resurser. Familjebehandling innebär normalt alltid samtal med barnen i familjen och i de flesta fall dessutom hela familjen. Familjepedagoginsatser, familjesamtal under utredningsfasen och samarbetssamtal vid vårdnadstvister ingår inte i kundvalet för familjebehandling.

Familjebehandling beviljas till familjer som individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Målet med familjebehandlingen och omfattning i timmar framgår av biståndsbeslutet och ett uppdrag till anordnaren.

Läs mer om familjebehandling i Nacka

Ersättning


CHECKBELOPP 2023

ERSÄTTNING FÖR EN FAMILJEBEHANDLARE, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 803
Privat anordnare 851
ERSÄTTNING FÖR TVÅ FAMILJEBEHANDLARE, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 1527
Privata anordnare 1619

CHECKBELOPP 2024

ERSÄTTNING FÖR EN FAMILJEBEHANDLARE, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 819
Privat anordnare 868
ERSÄTTNING FÖR TVÅ FAMILJEBEHANDLARE, KRONOR PER TIMME
Kommunal anordnare 1558
Privata anordnare 1651

Av biståndsbeslutet ska framgå i vilka fall två familjebehandlare kan användas.

Samtliga kostnader för tjänstens utförande ingår i checken. Kostnader för eventuell tolk tillkommer. Milersättning och omkostnadsersättning kan utgå efter biståndsbeslut.

För uteblivna besök och för avbokningar mindre än 24 timmar före överenskommen tid utgår halv ersättning efter prövning enligt överenskommelse med beställaren. För avbokningar mer än 24 timmar före överenskommen tid utgår ingen ersättning.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Sidan uppdaterades: