Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nytt kundval bostad med särskild service enligt LSS

Socialnämnden beslutade införa ett nytt kundvalssystem för bostad med särskild service enligt LSS som komplement till befintliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Kundvalet avser bostad med särskild service enligt LSS då anordnare själv står för kontrakt av godkänd lokal och bostadsytor. Kundvalet gäller från och med 1 januari 2020.

Om du vill veta mer hittar du information i länken här.

Sidan uppdaterades: