Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

Den 1 januari 2022 börjar en förenklad betygsskala att gälla inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi).

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Skolinspektionen har granskat vilka effekter fjärr- och distansundervisningen har haft på elevers lärande och mående under covid-19-pandemin.

Checkbelopp för sfi-kurser höjs

Från och med januari 2022 höjs checkbeloppen för sfi-kurser med 2 procent.

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

Ta del av huvudmäns och rektorers arbete med att främja fullföljande av studier och motverka avbrott.

Reviderat reglemente för kundval

Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutade den 12 april 2021 att anta ett reviderat reglemente för kundval. Det reviderade reglementet började gälla från och med 1 augusti 2021 för Nackas samtliga kundval.

Visar 5 av 195 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: