Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Nyheter

Här hittar du som jobb- och utbildningsexpert nyheter inom arbets- och företagsenhetens verksamhet.

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att fortsätta vara på en mycket hög nivå de närmaste veckorna. Frånvaron riskerar därför bli ännu högre än vad den redan är på många förskolor och skolor. Det förvärrade läget innebär ett ytterligare tryck på alla er som arbetar i förskola, skola och komvux.

Skolan under coronapandemin - våren 2022

På Skolverkets sida finns övergripande information om vad som gäller för vuxenutbildningen med anledning av coronapandemin.

Beställa och hantera prov i komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare (sfi)

På skolverkets hemsida finns information om hur du beställer och hanterar prov i komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare (sfi).

Information på Folkhälsomyndigheten angående restriktioner från och med 23 december 2021

Elever och studerande på utbildningar för vuxna har under pandemin tagit ett stort ansvar i det offentliga rummet. Studier har visat att elevers och studerandes psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Alla elever och studerande behöver därför få undervisning på plats i så stor utsträckning som möjligt. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination.

Undervisning på distans – konsekvenser för elevers lärande och hälsa

Den 13 januari 2022 anordnar Skolinspektionen ett digitalt seminarium om konsekvenser som undervisningen på distans under covid-19-pandemin har haft för elevers lärande och hälsa.

Visar 5 av 203 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: