Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Förbättrade insatser till Nackabor som står långt från arbetsmarknaden

Nu ska Nacka kommuns erbjudande till Nackabor som behöver ett utvecklat stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden öka. Det beslutade kommunfullmäktige i veckan i samband med mål- och budget för kommande år. Under 2024 kommer kommunen att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser för Nackabor som står långt från arbetsmarknaden genom införandet av tre nya kundval.

Nacka kommun erbjuder insatser till Nackabor som inte omfattas av Arbetsförmedlingens program i syfte att hjälpa fler till jobb. Med start efter årsskiftet utvecklas insatsutbudet till att utöver de kommunala arbetsmarknadsinsatserna, AMI, även omfatta förberedande arbetsmarknadsinsatser, FAI, och introduktionsinsatser, sfi och arbetsintroduktion, ISA.

– Vi utvecklar insatsutbudet för att på ett mer effektivt sätt kunna möta behovet av stöd även hos de Nackabor som står längst från arbetsmarknaden. Den här åtgärden skapar bättre förutsättningar för egen hållbar försörjning, vilket i sin tur minskar det ekonomiska utanförskapet och ger ökade resurser till välfärden, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning.

Införandet av de tre nya kundvalen genomförs i etapper under första halvåret 2024.

Öppnar för nya anordnare

Mot bakgrund av beslutet om utvecklade kundval kommer befintliga auktoriserade anordnare inom nuvarande kundval arbetsmarknadsinsatser ha möjlighet att omauktoriseras för de nya kundvalen. Beslutet öppnar också upp möjligheten för nya anordnare som är specialiserade på insatser för målgrupper med behov av förberedande insatser att etablera sig i Nacka.

– De Nackabor som har behov av ekonomiskt bistånd, har olika behov och behöver självklart individanpassade insatser. Med de tre nya kundvalen ökar möjligheten för Nackabor och utförare att tillsammans skräddarsy de insatser som på bästa sätt leder vidare mot studier, arbete och egen försörjning, säger Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Kundvalet i Nacka kommun

  • Kundvalet är Nacka kommuns process för att nå kvalitet i välfärden. Syftet med kundvalet är att ge Nackaborna direkt inflytande över den service de har rätt till.
  • I Nacka finns både privata och kommunala aktörer inom samhällsservice. Utifrån mål och ramar lägger verksamheterna själv upp sitt arbete i konkurrens på lika villkor.
  • Kunderna – Nackaborna – kan jämföra de olika verksamheterna i verktyget Jämföraren för sedan göra sitt val av utförare av service.

Sidan uppdaterades: