Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Studiestartstödet

Den 2 juli trädde studiestartstödet i kraft. Detta stöd vänder sig till arbetslösa som vill komma igång med sina studier och närma sig ett arbete. Studiestartsstödet är ett bidrag på cirka 8 500 kr per fyra veckor som den studerande kan få under maximalt 50 veckor för heltidsstudier på grundskole- och/eller gymnasienivå.

Villkor för att få studiestartsstöd

Här är några av villkoren som behöver uppfyllas för att ha rätt till studiestartsstöd:

  • 25–56 år.
  • Är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
  • Har ett stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
  • Kunna studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Nacka kommuns karriärvägledare-studier hjälper till med vägledning till utbildning och ansökan till CSN.

Sidan uppdaterades: