Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

Studieaktivitet på vuxenutbildningen

Läs hur Nacka kommun definierar studieaktivitet.

En elev är aktiv i en kurs när eleven närvarar i klassrummet eller lämnar in en betygsgrundande uppgift. Om en elev inte är studieaktiv på tre veckor räknas det som avbrott enligt vuxförordningen och CSN. Det leder till att ”streck” endast förekommer i undantagsfall. Om en elev riskerar ett ”streck” i kursen ska ni kontakta Jen Holmberg, biträdande rektor i Nacka kommun, så snart som möjligt under pågående kurs.

Sidan uppdaterades: