Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny process vid publicering/vuxenutbildning

Vi inför en tydlig granskningsperiod av kurser och kurspaket.

Tidplan

Vecka 18: Inmatning i webbkatalogen fram till 2 maj.
Vecka 18 - 20: Stängt för korrektur 3 – 14 maj. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.
Vecka 20: Publika webbkatalogen öppnas för sökande senast 15 maj.

Kursutbud hösten 2018 – perioderna 4 och 5

Enstaka kurser

Kurser med successiv antagning ska vara markerade som ”Flexkurs” (se lathund för Flexkurs).

Kurspaket

Skolverket har tagit fram förslag på nationella yrkespaket som ska matcha arbetsmarknadens efterfrågan. Utgå gärna från dessa förslag vid utformandet av ert utbud.

 • Enhetliga kurspaketsnamn införs nu för utbildningar inom Vård- och omsorg (VO) och Barn- och fritid (BF).

Barn- och fritid

 • Barn- och fritid, barnskötare, A-nivå, klassrum (eller distans)
 • Barn- och fritid, barnskötare, B-nivå, klassrum (eller distans)
 • Barn- och fritid, barnskötare, C-nivå, inriktning socialt arbete, klassrum (eller distans)

Vård- och omsorg

 • Vård- och omsorg, undersköterska, A-nivå, klassrum (eller distans)
 • Vård- och omsorg, undersköterska, B-nivå, klassrum (eller distans)
 • Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, inriktning psykiatri, klassrum (eller distans)

Lärling

 • Namnstandard – alltid ha med ordet Lärling i kurspaketets namn.
 • Ha med bokstäverna LÄR i kursgruppsbeteckningen. Även i beteckningen på kurspaketet.
 • Finns också en ruta i kurspaketet där lärling ska vara markerad.
 • En orienteringskurs ska ingå i kurspaket för lärling. Orienteringskursen är avsedd för introduktion till utbildningen och ska vara på 50 poäng. Kurskod ska vara KGYORI11A. I Nacka24 hittar ni en särskild kurskod för lärling, den heter KGYORI11AL. (Den översätts till korrekt nationell kurskod i vårt lokala system Extens.) Orienteringskursen ska inleda lärlingsutbildningen och kurstiden ska inte löpa parallellt med andra kurser i paketet.

Information om kurslokal och lektionstider ska finnas inlagda som information för de sökande.

Tips!

 • I kurspaketet finns rutan ”Rubrik” där kort info kan läggas som blir synligt direkt när eleven söker fram kurspaketet.
 • Lägg in sista ansökningsdatum för att undvika att kurser ligger sökbara långt efter kursstart. Kursen kommer då att markeras som ej sökbar.

Kod för kurspaket skapas enligt följande standard NNN184XXXX

<SKOLANS FÖRKORTNING<>ÅR<>PERIOD<>FÖRKORTNING FÖR KURSPAKETET>VALFRIA TECKEN> Exempel HER184BFDA eller liknande. Beteckningen kan variera beroende på om man arbetar med flera kursstarter under samma period eller dag, kväll, distans med mera. Det viktiga är att varje kurspaket får en unik beteckning. Anpassa för Lärling.

Max 400 poäng får läggas parallellt i ett kurspaket så länge det inte är kurser som bygger på varandra. 400 poäng räknas som heltidsstudier under 20 veckor.

Allmän info

Som heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Successiv antagning

 • Markeras i ruta ”Flexkurs”
 • Vid antagning anges alltid elevens individuella startdatum.

Sidan uppdaterades: