Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya regler för nationella prov

Från och med den 29 juni 2018 ska uppsatsdelar i nationella prov i ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk skrivas på dator eller annan digital enhet. Prov som eleverna skriver på dator ska också avidentifieras.

Det blir obligatoriskt för skolor och anordnare att genomföra uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som andraspråk på dator eller annan digital enhet. Anordnaren kan också välja att låta elever skriva andra delprov på dator, under förutsättning att inga prov överförs till digitalt format.

Här kan du läsa mer.

Sidan uppdaterades: