Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reviderad läroplan för vuxenutbildningen

Läroplanen för vuxenutbildningen har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Texten har också reviderats utifrån att utbildning i svenska för invandrare (SFI) har upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunala vuxenutbildningen.

www.skolverket.se

Sidan uppdaterades: