Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Publicering av utbud för våren 2019

Granskning av utbud med start i period 2019_1 och 2019_2 pågår. Nytt datum för öppning av ansökan till dessa perioder är tisdag 2018-10-23. Publicering kommer efter öppningsdatum att ske löpande vartefter granskning och rättning blir klar.

Nacka vuxenutbildning prioriterar att i första hand bli klara med period 2019_1 för att sedan snarast möjligt även publicera period 2019_2.

Frågor gällande publicering skickar du som jobb- och utbildningsexpert till vuxadmin@nacka.se och anger ”Publicering” i ämnesraden.

Tack för gott samarbete!

Sidan uppdaterades: